Offentlig ettersyn. Reguleringsplan for Kranfjorden båthavn

Miljø- og teknisk komité vedtok i sak 11/19, den 13. februar 2019, å legge detaljreguleringsplan for Kranfjorden båthavn ut til høring/offentlig ettersyn. Planen legges ut i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven.

Det reguleres for 144 båtplasser og 60 parkeringsplasser.

Frist for tilbakemelding settes til fredag 19. april 2019.

Merknader/kommentarer kan sendes til: Risør kommune v/Enhet for plan- og byggesak. Pb. 158, 4952 Risør, eller post@risor.kommune.no.

Dokumenter i saken kan leses her: