Gahrsjordet

Vi ønsker innspill om hvordan kommunens eiendom Gahrsjordet bør brukes i framtiden. Området er et statlig sikret friluftslivsområde, noe som setter en del føringer for hvordan bygningene og området kan brukes.

Speideren flytter fra Gahrsjordet til Randvik, og leieavtalen med kommunen opphører fra og med august 2023. Gahrsjordet er kommunens eiendom, og er et statlig sikret friluftslivsområde. Det vil si at bruken av området og bygningene, ikke skal privatisere området, men innby til bruk for alle. 

Miljødirektoratet forutsetter at bygninger i statlig sikrede områder skal brukes til formål som er positive for friluftsliv og allmennhetens bruk av området, som servicefunksjoner (toalett, kystledhytte, bygg for le og ly, cafe eller lignende). Kommunen kan leie ut bygninger til ideelle lag og foreninger eller til husrom for ferie- og fritidsbruk (hytter egnet for overnatting). 

Frydenborg barnehage har i en årrekke hatt avtale med kommunen om bruk av deler av området til utebarnehage, og har satt opp flere bygg som barnehagen bruker (gapahuk, bålhytte, lager, toalett mm). Barnehagen ønsker å fortsette å bruke Gahrsjordet til utebarnehage, og kommunen anser at dette er en bruk som er godt forenelig med både friluftsliv og annen bruk av eiendommen.  

Stien til Vakthusheia får rett i husveggen på hovedhuset. Dette er en svært mye brukt tursti som skal holdes åpen for ferdsel.

Kommunen ønsker å få alle slags innspill om framtidig bruk av området, og er særlig interessert i å få tilbakemelding fra lag og foreninger om interesse for framtidig avtale om bruk av området. Send innspill til Risør kommune innen 20. august til post@risor.kommune.no, eller til Risør kommune, Postboks 158, 4952 Risør.