Gamle Kranveien 2

De to eldre bolighusene i Gamle Kranveien 2 har stått tomme over tid, og Risør kommune ønsker å sjekke ut om det er interesse blant kommunens lag, foreninger, innbyggere eller næringsliv om framtidig bruk av denne eiendommen. 

Eiendommen ligger ved siden av Kunstparken, og består av tre bygg; to boliger og et hønsehus. Den ene boligen er oppført før bybrannen, antagelig i 1857-1858, og har stått urørt i mange år. Den andre boligen som er fra 1960-tallet har kommunen brukt som bolig, men også denne har stått tom i flere år nå. 

Skråfoto Gamle Kranveien

De gamle trappene er eneste adkomst til eiendommen, og går forbi trammen til det gamle huset. Trappene går fra Kranveien til Linddalsveien. Disse trappene er mer enn 200 år gamle, og ble benyttet av arbeiderne i byen som jobbet på Krana. Det vil være viktig at trappene holdes åpne for gjennomgang.

Kommunen har mottatt henvendelse fra Kunstparken om framtidig bruk av eiendommen, men ønsker belyse om det er flere som har innspill til bruk av eiendommen, før kommunen fatter en beslutning om eiendommens framtid. 

Send innspill til Risør kommune: post@risor.kommune.no, eller til Risør kommune, Postboks 158, 4952 Risør innen 20. august 2023.