Mulighetsstudie for Tjenna

Risør kommune har fått utarbeidet en mulighetsstudie for Tjenna som skal behandles i kommunestyret 28.09.2023. 

Risør kommune har igangsatt arbeidet med en mulighetsstudie for Tjenna-området hvor sivilarkitekt Ole Bachke ved Henning Larsen har hatt oppdraget med å utarbeide mulighetsstudien. 

En mulighetsstudie skal være nettopp det navnet tilsier – en utredning som bringer frem nye ideer og belyser potensiale for eiendom (område/areal eller eksisterende bygg). 

Kommunestyret skal i møtet 28.09.2023 vedta hvordan videre arbeid med Tjenna-området skal gjennomføres.

Mulighetsstudien kan leses her: Mulighetsstudie Tjenna Risør august 2023_komprimert (PDF, 27 MB)

 

Skråfoto av Tjenna