Veteranplan for Risør kommune

Kommunestyret vedtok Veteranplan for Risør kommune. I tjeneste for Norge - bosatt i Risør (PDF, 2 MB) enstemmig i sitt møte den 30. november 2023.

Planens formål

Formålene med kommunens veteranplan og dens tiltak er å

  • anerkjenne, ivareta og følge opp veteranene våre
  • gjøre det enklere for kommunen å utøve rollen som tjenesteleverandør og møte veteraners behov i lokalsamfunnet
  • skape økt samhandling innad i kommunen, slik at veteraner og deres familier blir møtt med kompetanse og forståelse
  • fungere som et opplysnings- og informasjonsdokument for veteraner
Bilde av veteranplanens forside - Klikk for stort bildeVeteranplanens forside

Sluttbehandling

Kommunestyret ønsket på grunn av omfattende saksliste i møtet 30. november å sette av tid i et senere møte til en orientering fra veteranenes side om betydningen av anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner bosatt i Risør og deres familier.

Saksframlegg for sluttbehandling av Veteranplan

Høring av planutkast 

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 28. september 2023 å legge Veteranplan for Risør kommune ut til offentlig ettersyn i fire uker, med frist 30. oktober. 

Veteranplan. I tjeneste for Norge - bosatt i Risør. Høringsutkast (PDF, 911 kB)

Saksutskrift - Høring: Veteranplan for Risør kommune (PS 23/61) (PDF, 184 kB)