Brann i Risør sentrum

Oppdatering torsdag 25. februar

Kommunens kriseledelse hadde i dag en gjennomgang av kommunens håndtering av brannen og samhandlingen med Politi, brannvesen og helsetjenestene. Vårt hovedinntrykk er at det meste gikk veldig bra. Skadeomfanget er likevel stort og betydelig, og for de som er direkte berørt av dette er det selvsagt en stor tragedie. Konklusjonen er likevel at det kunne gått adskillig verre. 3 faktorer som gjorde at skadeomfanget ble relativt sett begrenset er: 1) Stor og god innsats av alle som hadde en rolle i aksjonen, 2) Brannen ble tidlig oppdaget av varmesøkende kamera og 3) Været var veldig gunstig, blant annet med lite eller ingen vind. Tilbakemeldingene er ellers at de som var direkte berørt av hendelsen ble godt ivaretatt på senter for evakuerte på Rådhuset og at kommunens informasjonstjeneste, blant annet med pressekonferansen kl. 11:00, fungerte godt.

Det er likevel ting som kunne vært løst på en bedre måte, og kommuneledelsen vil derfor drøfte forbedringspunkter internt og med involverte eksterne instanser. Dette for å være enda bedre forberedt for lignende framtidige hendelser.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle involverte for innsatsen og for den omsorgen som ble vist i går, og som det fortsatt vil være behov for i tiden framover for alle som er berørt av brannen.

Oppdatering kl. 11:30 onsdag 24. februar

Brannen i sentrum startet i tidlig i morges. Politiet rykket raskt ut til stedet og det lokale brannvesenet startet slukningsarbeidet, med bistand fra nabokommunene.

Politiet melder nå at brannen er under kontroll og etterslukkingsarbeid pågår. 

Ordfører Per Kristian Lunden, Kommunedirektør Trond Aslaksen, innsatsleder i Politiet i Agder Odd Holum og Rune Vårdal Paulsen i Østre Agder Brannvesen informerte om status under pressekonferansen som ble avholdt kl. 11:00.

Publisert kl. 8:52

Politiet har ansvar for skadestedet. Politiet melder at det fremdeles brenner i bygningene i krysset Storgata-Carstensensgate og slukkingsarbeid pågår. Det er ikke meldt om kontroll over situasjonen så langt. Det er ikke meldt om skadde eller savnede. Brannårsaken er så langt ukjent.

Kriseledelse er etablert. Kommunen har sendt sms-varsel til alle med bostedsadresse i området at «Alle evakuerte knyttet til brannen i sentrum må møte på Rådhuset (Rådhusgata 3) og registrere seg snarest mulig». Vi presiserer at kun de som har fått direkte beskjed av politiet om å evakuere skal møte på Risør Rådhus for registrering.

Innbyggere vil kunne oppleve å få brunt vann i springen på grunn av stort vannforbruk. Misfargingen vil forsvinne ved å la kaldtvannet renne, men av hensyn til vanntrykket ber vi om å vente med det til slukningsarbeidet er ferdig.

Området er sperret for biltrafikk. Følg politiets anvisninger for omkjøring.

OBS! Alle oppfordres til å overholde smittevernrådene så godt det lar seg gjøre til enhver tid.

Det planlegges pressekonferanse kl. 11 på Kommunehuset. Her kan direkteoverføringen til pressekonferansen. 

Tore Myrberg (iRisør.no)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endringslogg: kl. 11:20 endret fra angivelse "alle tre byggene (Storgata 7, Carstensensgate 2 og 6)" til bygningene i krysset Storgata-Carstensensgate.