Bygging av treffstedet er i gang

Et stort jubileumssamarbeidprosjekt til ungdommen startet opp onsdag 22. mars. 

Byggingen er i gang

Vi gleder oss over at byggingen er i gang og at flere ungdommer får prøve seg i tømrerfaget og håndverksfaget. De dagene de jobber skal de lære å forholde seg til bærekraft og gjenbruk og se en prosess med en ungdomsbu, et treffsted for ungdom, bli til, fra tegning til ferdig reisverk.  

Tre design ble valgt til vinnere i en bunke med 142 design. Lindal hus har tatt utgangspunkt i tegningene og redesignet og gjort praktiske tilnærminger i forhold til vinnerne og konvertert det beste av hver design om til et byggbart bygg. Dette prosjektet tar opp i seg de momentene man må forholde seg i en byggeprosess. Arkitektene, i dette tilfelle elevene, har ideene og drømmene, og de som bygger har sine regler og begrensinger i forhold til hva som er byggbart, også dette er en del av byggeprosessen.

Bunke med tegninger til ungdommens treffsted - Klikk for stort bildeLindal hus har laget byggetegninger av vinnerdesignet. Risør kommune

Vinnerne har hatt dialog om byggetegningsutkastet underveis og uttalte da de så første skisse. Etter første utkastet på tegningene, ønsket vinnerne at bygget skulle harmonisere enda mer med Risørhuset. «Den må snakke sammen med Risørhuset», og «er det planter i kassen vil vi være med å velge de!». Dette ble det tatt høyde for når Lindal tegnet videre og den ferdige byggetegningen er et resultat av denne prosessen. 

«Vi skal bygge treffstedet ferdig i arbeidshallen, så transportere vi den til byen i sin helhet. Noen elementer i designet har vi blitt nødt å tilpasse, grunnet transport, byggebudsjett, tidsplan og plasseringsstedet» sier Jan Lindal. 

Elevene begynte dagen som enhver tømrer med å gjøre klar byggeområde, så alle måtte ta fatt i feiekosten. Deretter startet de opp byggingsprosessen etter grundig instruks på tegningene. Jan Lindal satt de i gang med konstruksjonsbygging målt i riktig størrelse. 

Elever fra Risør ungdomsskole skal gjennom de neste ukene bygge sitt eget treffsted som foreløpig skal plasseres foran Risørhuset. 18 elever har søkt om å få være med på prosessen og de skal bytte på å arbeide på bygget de neste ukene. 

Mange bidrar til byggeprosessen

Lisand kjører elever fra ungdomskolen til arbeidsplassen på Hestemyr de to dagene i uka som de skal jobbe der. Monter har sponset en del materialer. Lindal Gruppen bidrar inn betydelig økonomisk og ikke minst med kompetanse og arbeidskraft. Sollie bygg har vært med i juryen og har som mål å bidra inn i det praktiske arbeidet mot ferdigstillelsen. Det er det også flere håndverkere som planlegger. Wiig og Stensrud og Barmen Bygg. Dersom det er flere håndverkere som har mannskap å avse er det plass til flere. Ta kontakt med Jan Lindal. 

Agder Fylkeskommune ved Bygnings og Fartøyvernsenteret bidrar inn økonomisk og praktisk 

Risør Videregående skole – bidrar med det elektriske, både i form av planlegging og innsetting. Det er flere skoleklasser på VGS som har planer om å bidra inn på ulike arenaer. Risør Ungdomsskole har vært uvurderlige igjennom hele prosessen både med planlegging og tilrettelegging for elevene som skal være med på byggeprosessen.  – Organisering og elevmasse inn i byggeprosessen er en uvurderlig viktig jobb. Uten det hadde dette ikke blitt. 

Bilde av ungdomsgjengen samlet - Klikk for stort bildeKlare til å bygge med Jan Lindal i spissen! Risør kommune

I tillegg stiller ungdomskolen med lærer som følger elevene. Det legger til rette for at hver onsdag og torsdag frem til uke 17 skal elevene jobbe sammen for å bygge stedet. I uke 18 plasseres det utenfor Risørhuset og avdukes på bursdagen 7. mai klokken 14.00. 

Lindalgruppen har generøst økt størrelsen på ungdomstreffstedet fra 3 x 4 m til 3 x 6,6 meter. Det betyr mer plass til ungdommene inni bygget og treffstedet får en bedre funksjon.  

Nå har konstruksjonen av bygget startet. Parallelt er Frida Fred Dørsdal i gang med en egen interiør-gruppe med 7 ungdommer og vinnerne som skal jobbe med det innvendige. Dette gjøres sammen med elektroavdelingen på Risør videregående skole ved Jon Even Hagane. 

Her foregår mange prosesser parallelt, en jubileumsgave til ungdommene, med ungdommene som blir en realitet i løpet av få uker.

Risør kommune er takknemlige for velvilligheten og engasjementet vi møter hos alle bidragsytere.  

Bilde av ungdommene som er i gang med byggingen  - Klikk for stort bilde
Bilde av ungdommene som er i gang med byggingen  - Klikk for stort bilde
Bilde av ungdommene som er i gang med byggingen  - Klikk for stort bilde
Bilde av ungdommene som er i gang med byggingen  - Klikk for stort bilde
Bilde av ungdommene som er i gang med byggingen  - Klikk for stort bilde
Bilde av ungdommene som er i gang med byggingen  - Klikk for stort bilde
Bilde av ungdommene som er i gang med byggingen  - Klikk for stort bilde
Bilde av ungdommene som er i gang med byggingen  - Klikk for stort bilde