Datainnbrudd – persondata på avveie

Norkart er leverandør av IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon. Selskapet ble utsatt for et datainnbrudd i en av selskapets søketjenester.

Innbruddet i søketjenesten ble avdekket 05.05.22 kl 13:12. Søketjenesten ble umiddelbart stengt, og sårbarheten utbedret kl 13:29 – samme dag. Datainnbruddet er politianmeldt og etterforskning pågår.

Ukjente aktører utnyttet en sårbarhet i en søketjeneste som henter kopidata fra Norges offisielle eiendomsregister. Fra søketjenesten ble informasjon lastet ned av uvedkommende. Sårbarheten skyldtes en feil i konfigurasjonen av brannmur for søketjenesten, som ga uautorisert tilgang til tjenesten.

Selv om hendelsen ble raskt avdekket, kan uvedkommende ha tilgang til informasjon om deg. Informasjon som navn, adresse og fødselsnummer for tidligere- og eksisterende eiere samt festere og eiere av boretter er berørt. Personer med fortrolige adresser og/eller skjermede bygg er ikke omfattet av hendelsen.

Norkart har ikke holdepunkter som tilsier at overnevnte opplysninger er forsøkt misbrukt. Allikevel ønsker Norkart å oppfordre til ekstra årvåkenhet spesielt med tanke på forsøk på svindel og ID-tyveri. Norkart minner om Datatilsynets råd for å unngå misbruk av personopplysninger som du finner på: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulikeomrader/internett-og-apper/id-tyveri/oppdage-forebygge/

Dersom du trenger hjelp eller du har spørsmål i anledning saken, hjelper vi deg på tlf 67 55 14 00 eller e-post info@norkart.no. Vår personvernsansvarlige kan også nåes på personvern@norkart.no.

Henvendelser fra media kan rettes til Leif Arne Brandsæter, Adm. Dir, tlf 412 18 108 eller leibra@norkart.no.

Norkart vil beklage situasjonen til alle berørte.

 

Norkart - Norges komplette datavarehus for geografisk informasjon