Dette gjør du ved mistanke om fugleinfluensa

Det er ikke påvist smitte i vår region og vi forholder oss til Mattilsynets anbefalinger: I områder uten kjent fugleinfluensasmitte, kan fuglen legges i en dobbel avfallspose før den kastes i restavfallet. Husk hansker, munnbind og god håndhygiene.
Kontakt Lars Ole Røed i Viltnemnda i Risør, mobil 971 27 714 på mobil og send e-post til innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no ved mistanke om smitte.

Se mer informasjon her: Døde eller syke villfugl og andre dyr | Mattilsynet. Utdrag:

"Har du oppdaget døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa? Meld fra til Mattilsynet ved å sende e-post til innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no om disse artene:

 • andefugler (ender, gjess og svaner)
 • havsuler
 • måkefugler
 • vadere
 • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
 • åtseletere (kråkefugler)
 • småfugl (kun ved mange døde fugler på et lite område)
 • rovdyr (primært observasjon av syke eksemplarer av rødrev, fjellrev, arter i mårdyrfamilien, gaupe, se symptomer under)
 • sjøpattedyr (ønsker primært melding om observasjon av syke eksemplarer av steinkobbe og havert, se symptomer under)

Fortell oss om

 • kommune, postnummer, adresse og helst også kartreferanse (som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen din)
 • hvilken art det gjelder
 • hvor mange fugler det gjelder"

Oppdatert 01.08.2023 kl. 09:55

Mattilsynet melder at det ikke er bekreftet tilfeller av fugleinfluensa i Kragerø, informasjon om dette publisert i går viser seg å være feilaktig. 

Hvis du finner død fugl skal du kontakte Lars Ole Røed i Fallviltnemnda i Risør, mobil 971 27 714. For å unngå videre spredning ved eventuell forekomst av influensavirus skal døde fugler ikke kastes i restavfall.

illustrasjon av måke - Klikk for stort bilde pixabay