Dugnadsdagen 2022

Kommunestyret har vedtatt at TV-aksjonskomiteen kan utbetale stimuleringsmidler til velforeninger som deltar på «Dugnadsdagen». Potten pålydende kr. 60.000.- vil fordeles likt mellom alle velforeninger som deltar.

Hensikten med Dugnadsdagen er å synliggjøre velforeninger i kommunen, styrke frivillig initiativ samt å bistå velforeningene med rekruttering. Aktiviteten vil forhåpentligvis også bidra til økt oppslutning om eget nabolag, og i tillegg gjøre TV-aksjonen til noe som er «lokalt så vel som nasjonalt». 

Dugnadsdagen 2022 Infoskriv (PDF, 447 kB)

Pengene velforeningene mottar fra kommunen er frie midler, og kan f.eks. brukes til mat og drikke på Dugnadsdagen, utstyr, lekestativ, benk eller noe annet som trengs i nabolaget. 

TV-aksjonskomiteen vil i disse dager starte arbeidet med å verve bøssebærere. Vi håper med dette at så mange velforeninger som mulig kan stille med én kontaktperson. Kontaktpersonen bidrar videre til å verve flere som bøssebærere i sitt nabolag. På den måten sikrer vi at flest mulige hus blir besøkt.

Ønsker din velforening å være med på dette?

Da må velforeningen:

  1. Utnevne en kontaktperson
  2. Melde seg på her i dette skjemaet i løpet av 15. september (Følg lenken til nytt vindu).

Info om TV-aksjonen 2022 – Leger uten grenser

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober. 

Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.

Takk til våre samarbeidspartner(e):
Agder Sparebank, som har sagt seg villig til å være opptellingsbank for Risør kommune.