Femdobbelt ambassadørbesøk i Risør

En gruppe kvinnelige ambassadører stasjonert i Oslo skal besøke Arendalsuka sammen. De vil også lære mer om norske kommuner og vil besøke Risør torsdag 19. august. Ordfører Per Kristian Lunden stiller opp som vert og veiviser.

Det er ambassadørene Iwona Woicka-Zulawska fra Polen, Judite Dobele, fra Latvia, Maia Kipshidze, fra Georgia, Vera Shatilova-Micarova fra Bulgaria og Marie Antoinette Sedin, fra Palestina som sammen besøker Risør torsdag. Initiativtaker er den polske ambassadøren som sist besøkte Risør i 2019 for å markere polsk-norske forbindelser. Denne gang har ambassadør Iwona Woicka-Zulawska fra Polen med seg en utstilling som beskriver den polsk-norske samarbeidet nå og gjennom historien. Utstillingen vil bli åpnet i Risørhuset torsdag ettermiddag. Polakker som bor i Risør og nabokommunene inviteres spesielt. Det samme gjelder folk med bakgrunn i Latvia, Georgia, Bulgaria eller Palestina, som ønsker å møte sine ambassadører.

Det blir også som i 2019 en markering på Risør kirkegård. Polens første ambassadør i Norge Czesław Pruszyński er gravlagt på Risør kirkegård sammen med sin kone Wenche, født Prebensen. Ambassadøren vil legge ned en krans ved graven under en enkel minnemarkering.

Her er dagsprogrammet til de fem ambassadørene (PDF, 74 kB).

Czesław Pruszyński var polsk greve, diplomat og jurist. I juni 1919 ble han utnevnt til overordentlig sendemann og befullmektiget minister i Kristiania (Oslo), en posisjon han holdt fram til april 1921. I hans tid som sendemann ble det inngått to kontrakter for leveranse av norsk saltsild til Polen, og to finansavtaler. Mens han tjenestegjorde i Norge giftet han seg med Wenche Christiane Grove Prebensen, datter av diplomat og tidligere odelstingspresident Nikolai Christian Grove Prebensen. Under andre verdenskrig oppholdt ekteparet seg i Warszawa. Pruszyński deltok i kampene under Warszawaoppstanden i 1944. Hans kone Wenche døde som følge av skader hun fikk under Warszawaoppstanden.

Polens ambassadør Iwona Woicka-Zulawska og ordførere Per Kristian Lunden ved minnemarkeringen på Risør kirkegård i 2019. Da var det 100-årsmarkering for opprettelse av diplomatiske forbindelser mellom Norge og Polen. Polens første ambassadør i Norge Czesław Pruszyński er gravlagt på Risør kirkegård sammen med sin kone Wenche, født Prebensen.