Fire nye virksomheter i Risør er blitt miljøfyrtårnsertifisert!

Vi gratulerer Tjenna barnehage, Fargeskrinet barnehage, Trollstua barnehage og Hope oppvekstsenter med miljøfyrtårnsertifisering!

Vi gratulerer i tillegg Hope Oppvekstsenter som er første skole til å bli miljøfyrtårnsertifisert i Risør kommune. Hope oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO. 

Risør kommune ønsker å verne miljøet i utvikling av byen og i gjennomføring av sine egne tjenester. Derfor sertifiserer kommunen alle sine virksomheter som Miljøfyrtårn. Kommunen legger til rette for at private og offentlige bedrifter, næringsliv og organisasjoner kan bli Miljøfyrtårn. 

Mediehuset Lisand