Frivilligheten inviteres til felles innsats sammen med kommunen

Vi inviterer til samarbeidsmøte angående flyktningene som skal bosettes i Risør kommune i løpet av inneværende år. Kanskje dette passer best for organisasjoner med omsorgsaktiviteter som nedslagsfelt? Her er det sikkert mange som kan og vil bidra, så vi velger å invitere brett så vi ikke går glipp av potensielle muligheter. Meld dere på dersom dette er noe for deg og din organisasjon!

Flyktningtjenesten og Frivilligkoordinatoren i Risør kommune inviterer frivillige lag og foreninger til samarbeidsmøte angående flyktningene som kommer til byen vår.

Når og hvor

Onsdag 27. april. Kl. 17.00.
Sted: Sykehusgata 7 (Det gamle sykehuset ved Tjennasenteret) 

Vi ser helst at det kommer to-tre deltakere fra hver organisasjon.

Vi ønsker å snakke om disse spørsmålene sammen med frivillige lag og foreninger:

1. Hva kan/ønsker frivilligheten å bidra med ovenfor flyktningene som kommer til kommunen?

  • Har du/dere et forslag til en oppgave som passer for din foreningen å utføre?
  • Hva trenger foreningen din fra kommunen for at dette kan skje?

2. Nedenfor er noen konkrete oppgaver som gjerne kan utføres av frivillige. Er det aktuelt for din forening å ta ansvar for noe av dette?

  • Tilrettelegging/klargjøring av boliger (lettere husarbeid, ordne med mat i kjøleskap og tilberede det første måltidet (ofte en gryte el).
  • Være Risørfadder for flyktninger (treffes en eller flere ganger i uken, vise frem byen, invitere hjem på middag, kjøre hit og dit, vise frem i matbutikken etc. – alt ettersom behovet fremstår).
  • Invitere med på sosiale arenaer og aktiviteter?
  • Ta ansvar for innsamling av utstyr og klær og drift av en «sentral el. Lager»? Er det noen som har et egnet sted for dette?

Påmeldingsskjema

Fyll ut påmeldingskjema her: Påmeldingsskjema i Forms. 

Kontaktinformasjon

Knut Jost Arntzen
Frivilligkoordinator
E-post
Telefon 995 96 988
Mobil 995 96 988