Fylkeskommunens tilskuddsordning for innlandsfisk

Agder fylkeskommunes tilskuddsordning for innlandsfisk i Agder lyses nå ut for 2023. Her kan kommuner, frivillige organisasjoner og grunneierlag/elveeierlag søke om tilskudd til kultiveringstiltak og tiltak som bidrar til økt interesse for innlandsfiske.

Søknadsfrist 1. april. 

Mer informasjon om tilskuddsordningen og om hvordan du søker kan du finne her:
Forvaltning av innlandsfisk - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til økt interesse for innlandsfisk og kultiveringsarbeid i Agder. Det kan søkes om tilskudd opptil kroner 20 000. 

Søknad om tilskudd - innlandsfisk