Høring av Planstrategi 2024 - 2028 for Risør kommune

Kommunestyret har vedtatt å legge planstrategien for perioden 2024 - 2028 på høring fram til 1. august 2024. 

Les mer om planstrategien her.