​​Invitasjon til informasjonsmøte - reguleringsplan for Kjempesteinsmyra​  

Risør kommune har startet et planarbeid for området ved Kjempesteinsmyra. Arbeidet er en konsekvens av et politisk vedtak om ny svømmehall. Vi har tidligere sendt brev med varsel om dette planarbeidet. Høringsfristen er satt til 31.01.23. 

Vi inviterer nå til et åpent informasjonsmøte. På møtet vil vi fortelle om planarbeidet så langt og åpne for diskusjon og spørsmål. Representanter fra Risør kommune og plankonsulent Henning Larsen vil delta på møtet. 

Åpen invitasjon

Invitasjonen sendes til skolene, barnehagen, grunneier og berørte lag og foreninger. Møtet er i tillegg åpent for alle som ønsker å delta og annonseres også i Aust-Agder Blad, på kommunens hjemmeside og sosiale medier. Del gjerne informasjonen om møtet til andre som måtte være interesserte.

Planavgrensning, 30.10.22 (PDF, 2 MB)

Hvor og når

Møtet holdes i kantina på Risør ungdomsskole tirsdag 17.01.23 kl. 18-20.