Jubileumssamarbeid med konsert i Risør kirke 15. august kl. 18

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kor fra München og Risør motettkor. Tor Morten Halvorsen, kantor i Risør, er primus motor i prosjektet. 

Vox nova er et etablert prosjektkor i München-Bayerndistriktet som gjør semiprofesjonelle prosjekter 4 ganger per år. De er et svært rutinert ensemble som jobber med forskjellige dirigenter og med musikk i mange stilarter. 

Det er 10 deltagere fra Risør Motettkor som blir med på denne reisen. Hele Motettkoret vil være med som sangere på deler av konserten i Risør.  

Nordiske og baltiske komponister er tema, herav tittelen "Nordlichter".  

Prosjektet Nordlichter - Risør er et konsert- og sangerutviklingsprosjekt som består av en turné med konserter i København, Nordjylland, Arendal (åpningen av Arendalsuka) og Risør i perioden 9.- til 15. august 2023.  

I kveld kan vi altså høre dem i Risør som en del av jubileumsåret.  

Videre flyttes prosjektet til München med tre konserter i perioden 30. september - 3. oktober 2023. Nordlichter Risør handler om å tilby gode og interesserte sangere fra Risør muligheten til å synge i et kor på et høyt kunstnerisk nivå. 

Nye bekjentskap og kulturutveksling oppstår mellom sangere fra München og Risør og av at mange nye mennesker vil få oppleve Risør. 

Vi ønsker Risør Motettkor riktig god tur. 

Ti sangere fra Risør motettkor deltar i prosjektet.

Risør motettkor på Facebook

vox nova - Nordlichter