Letti AS har fått status som Miljøfyrtårn

Letti AS på Søndeled har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn etter å ha arbeidet målbevisst med miljø og bærekraft. Ordfører Per Kristian Lunden kunne tirsdag overlevere beviset på den viktige sertifiseringen til daglig leder Roger Bach og bærekraftsansvarlig Linn Løkketangen.

- Dette er en målbevisst satsing fra Letti sin side. Vi ser at kundene og samarbeidspartnerne våre tar bærekraft og miljø på stadig større alvor. Det samme gjør vi. Produksjonen vår og produktene vi leverer er gjennomgått i forhold til klima, miljø og bærekraft. Dette vil vi arbeide videre med etter som Miljøfyrtårn krever en resertifisering hvert tredje år, forteller daglig leder Roger Bach.

- Gjennom sertifiseringen som Miljøfyrtårn gjør dere en innsats for klima og bærekraft globalt, nasjonalt og lokalt i Risør og på Søndeled. Erfaringer fra andre bedrifter viser også at sertifiseringen som Miljøfyrtårn trygger lønnsomhet og arbeidsplasser i bedriften. Både mellomledd og sluttkunder blir stadig mer bevisste på klima og bærekraft og de krever anerkjente sertifiseringer, ikke bare løse planer og gode ønsker. Jeg er helt sikkert at innsatsen dere har lagt ned i denne sertifiseringen vil være en god investering, sa ordfører Per Kr. Lunden da han delte ut diplomet.

- Letti skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall, ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig, sier bærekraftansvarlig Linn Løkketangen. Hun legger til at målet er å bli stadig bedre:

- En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres våre kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer og tjenester kan forbedres.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. En rekke bedrifter og virksomheter har etter hvert blitt sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner.  Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljøsertifisering i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

Letti AS på Søndeled har 17 ansatte og er kjent for sine unike klammer for å feste elektriske ledninger. I tillegg til klammer lager de også stadig nye monteringsverktøy som gjør arbeidet til elektrikere enklere og mer effektivt.

Bilde av to ansatte fra Letti og ordfører - Klikk for stort bildeDaglig leder Roger Bach, bærekraftsansvarlig Linn Løkketangen fikk overrakt beviset på sertifiseringen som Miljøfyrtårn for Letti AS av ordfører Per Kristian Lunden på Søndeled tirsdag. Risør kommune