Ny kommunedirektør

I dag ønsker vi velkommen Risørs nye kommunedirektør Carl Jakob Hansen. Han tiltrådte stillingen i dag klokka 08.00 og setter i gang med alle fullmakter en kommunedirektør skal ha. Og uten noen form for synlige støttehjul – men altså med hendene godt plassert på styret.  Trond Aslaksen hadde sin siste dag som kommunedirektør i Risør i går ettermiddag. han vil ha en ubenevnt stilling – kanskje kommunedirektør emeritus – til avslutningsmarkeringen for Trond 29. mars.

Ny kommunedirektør, Carl Jakob Hansen - Klikk for stort bildeNy kommunedirektør, Carl Jakob Hansen Risør kommune

Carl Jacob begynner i dag i en av Risørs viktigste jobber – kanskje den aller viktigste. Med all respekt for alle andre i viktige jobber i kommunen og næringslivet vårt – det er vanskelig å overgå jobben som kommunedirektør i å være leder og arbeidsgiver i en stor og viktig virksomhet. Som i tillegg er politisk styrt – uten at det gjør det det minste lettere. Og der man i tillegg blir offentlig eksponert gjennom ukentlig – minst, ofte daglig – medieomtale.

Jeg har sagt til Carl Jakob at han blir neppe mer populær i Risør enn han er i dag. Det er umulig å skaffe seg bare venner og hyggelig applaus for en kommunedirektør i 2023. Det må i så fall være når man slutter i jobben – med referanse til Harald Danielsen i Arendal – men vi håper at det blir lenge til for Carl Jakobs del. Inntil del må han stå støtt i vinden – heldigvis med et mannskap med veldig mye kunnskap, kompetanse og arbeidsvilje.

En kommunedirektør forvalter en helt spesiell jobb. Tidligere het der rådmann, før det kontorsjef. Jeg synes kommunedirektør-tittelen er godt dekkende. I følge kommuneloven er de viktigste oppgavene:

Kommunedirektøren skal påse at de sakene som legges fram for folkevalgte organer i kommunen er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Kommunedirektøren plikter å gjøre politikerne oppmerksomme på alle kjente forhold som er viktige for iverksettingen av et vedtak.

Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for alle ansatte i kommunen og skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover og forskrifter, og at den interne kontrollen er tilfredsstillende.

Kommunedirektøren har fått delegert myndighet fra kommunestyret i saker som ikke er prinsipielt viktige og når myndighet ikke er gitt til andre i lovgivingen.

I tillegg skal kommunedirektøren ha evne til å tenke langsiktig og alltid ha et utviklingsperspektiv for kommunen – både kommunen som organisasjon og kommunen med alle innbyggerne, næringslivet, frivilligheten, kulturen og alt det andre vi har fore.

Utviklingsperspektivet er ikke alltid enkelt og vil trolig bli enda mer krevende i åra som kommer. I etterkrigstida har vi hatt en jevn økning i levestandard, sosiale goder og individuell frihet – med tilhørende økte forventninger til hva en kommune skal ordne opp i. Nå ser vi at ønsker om vekst møter begrensninger i naturens og klimaets tåleevne, vi ser at vi vil mangle folk til helse- og omsorgsoppgaver og vi ser at mange barn og unge føler seg ekskludert og tilsidesatt. Vi blir mer sårbare og må være i en nær konstant beredskap for alt fra pandemier til ekstremvær. Og mange mister tillit både til politikere og kommunale ledere. Bærekraft er et nøkkelord – og det skal utvikles og måles både i forhold til klima, økonomi og sosiale forhold.

Samtidig har vi i Norge og Risør de aller beste muligheter til å løse utfordringene vi står overfor. Ikke minst gjelder det i Risør der vi har et enormt potensial av konstruktive og hardt arbeidende ressurser blant alle innbyggerne, alle feriegjestene og ikke minst alle de flinke ansatte i Risør kommune. I tillegg har vi naturgitte og menneskeskapte omgivelser som de fleste misunner oss – for eksempel trehusbyen Risør som i år feirer 300 års jubileum.

Med det utgangspunktet ønsker jeg Carl Jakob Hansen velkommen i en viktig og utfordrende jobb!

Per Kristian Lunden
Ordfører i Risør kommune