Risør kommune vant elektrifiseringspris

Risør kommune vant elektrifiseringsprisen som ble delt ut mandag under Arendalsuka. Prisen ble delt ut av olje- og energiminister Tina Bru. 

Ordfører Per Kristian Lunden tar i mot prisen under Arendalsuka. Siemens

- Det er veldig hyggelig når eksterne el-organisasjoner ser oss i kortene og mener vi fortjener en slik nominasjon. Ikke minst er det viktig at innsatsen kan måles i redusert CO2-utslipp og dermed en viktig klima-innsats. Men vi kunne sikkert ha gjort enda mer. Prisen blir en inspirasjon for å fortsette et målrettet arbeid for å bli enda bedre, i likhet med andre norske kommuner, sier ordfører Per Kristian Lunden (Ap).

Elektrifiseringsprisen er en uformell kåring, som skal sette søkelys på kommuner som kan vise til framgang innen elektrifisering. Spesielt ønsker initiativtakerne  å fremheve gode eksempler på små og store tiltak, engasjement, realisering av klimaplaner som kan være til inspirasjon både innad i kommunen og i andre kommuner. Nominerte kommune får en oppmerksomhet av olje- og energiminister Tina Bru fra scenen under Arendalsuka på mandag. Det er Siemens, Agder Energi, Bellona, Elektroforeningen og Thema Consulting som kårer Norges beste kommune på elektrifisering.

Risør kommune er nominert blant annet fordi kommunen kan vise til en solid vekst på el-indeks med en økning på 11 prosent  elektrifiseringsgrad fra 2018 til 2019, noe som har bidratt til en reduksjon på 11688 tonn CO2-ekvivalenter, tilsvarende en reduksjon i utslipp fra energiforbruk på 46 prosent. Kommunen har en klar strategi på elektrifisering og offensive ambisjoner for elektrifisering av kommunal bilpark, og etablering av elbilladere. Videre har kommunen ambisjoner om å bli en pionerkommune innen lystbåtelektrifisering og er en vertskommune for Green Waves, en foregangsbedrift for elektrifisering av fritidsbåter.

- Ut fra siste del av begrunnelsen fra arrangørene ser jeg at vi må dele litt av prisen med Tvedestrand kommune. Green Waves har produksjon på Lisanden i Laget, som riktignok har postadresse i Risør, men ligger i Tvedestrand kommune. Faktisk bare et par hundre meter fra der jeg bor. Green Waves har utgangspunkt i Gjeving og Laget, begge steder i Tvedestrand kommune. Men elektrifisering av fritidsbåter var et viktig tema på Risør Trebåtfestival i år og vil sikkert bli fulgt opp videre, sier ordfører Lunden. Han sier dette opp utfordringene videre.

- Elektrifisering av fritidsbåter og ikke minst flere el-biler krever at vi får flere ladestasjoner både for båt og bil. Vi har relativt mange ladestasjoner for bil, men mangler så langt hurtigladere i kommunen. Vi har ventet på kommersielle utbyggere, men det må både kommunal og nasjonal innsats til for å få hurtigladere for bil på plass. Det er viktig for oss som en reiselivs-kommune og også viktig for mange som bor her fast, ikke minst i den tettbygde bykjernen. Når vi ønsker mest mulig bosetting i sentrum må vi også legge til rette for at de som bor der får ladet bilene sine på en enkel måte, sier ordfører Per Kristian Lunden.

Framtida er grønn og elektrisk, sier ordfører Per Kristian Lunden i Risør. Risør kommune

Risør kommune hadde tidlig en offensiv strategi for å bygge ut ladere for elbiler, og vi jobber nå med å bygge ut ladestruktur for kommunens egne kjøretøy. Bystyret har fattet vedtak om at alle nybygg skal vurderes som passiv- eller plusshus, og vi har gjennom flere enkeltprosjekter satt ambisiøse klimamål. Gjennom gjeldende kommuneplan (vedtatt i 2019) har kommunen høye ambisjoner, som nå spesifiseres tydeligere gjennom en egen klima- og miljøplan. 

Et eksempel på klima-satsingen er at Risør kommune har tatt initiativ til at regionalt næringsfond, kommunale koronafond og andre støtter til næringslivet skal favorisere søknader som bidrar til å redusere bruk av fossil energi eller på andre måter bidrar til å nå klimamålene. Dette har blant annet resultert i at flere bedrifter har gjennomført miljøfyrtårnsertifisering, men det fremste eksempelet er at kommunen har kunnet støtte en oppgradering av landstrømsanlegget til opplag av supply-båter på Krana. Uten landstrøm ville dette opplaget bidratt til et svært høyt utslippsnivå.

Et utfordring for tette småbyer med verneverdig bebyggelse er å gi gode lademuligheter for el-biler for alle som bor i byen, sier ordfører Per Kr. Lunden og gruppeleder for Arbeiderpartiet Elen Lauvhjell. Risør kommune