Risør kommunes ærespris 2021

Risør har i dag fått en byhistorie som opplyser og engasjerer. Vi har fått en kilde til kunnskap om oss selv, samt et underlag for opplyst debatt og undring over hvem vi er og hvorfor vi har blitt som vi har blitt. Bildet av Risør er tegnet både dypt og bredt, men mange vil savne noe og ønsker å fortelle historien på en annen måte. Det er etter min oppfatning en styrke og en nødvendighet ved et historieverk.

Styrken ligger i evnen til å redigere og prioritere stamt for å finne røde tråder, se sammenhenger og unngå at verket blir en samling anekdoter og enkelthistorier. Nå har få fått referansene og rammene – både lokale, nasjonale og internasjonale - for våre egne historiefortellinger. Vi kan nå fylle inn med egne historier og minner om folk vi har kjent, hendelser vi har hørt om eller opplevd og oppfatninger om egen identitet som vi har lurt på.

Byhistorien har blitt skrevet i dialog med kilder og lesere gjennom en rekke åpne og godt besøkte møter her i Risørhuset. Forfatteren har funnet nye kilder og søkt nye vinklinger og sammenhenger og alt dette har blitt bearbeidet sammen med en svært kompetent og aktiv redaksjonskomite.

Jeg vil takke for den gode og viktige jobben som er gjort. Vi har bestemt at takken skal markeres tydeligere enn ved bare en blomsterbukett og et klapp på skuldra. 

Risør kommune har en ærespris som tildeles personer eller institusjoner hvis innsats er eller har vært med på markedsføre kommunen nasjonalt og internasjonalt. Risør kommunes ærespris består av et kunstverk utført av en kunstner bosatt i kommunen, i denne anledning kunstneren Arnfinn Haugen, pluss et diplom. Prisen deles ut bare ved spesielle anledninger og tidligere mottakere er: Erik Mykland, Bernt Lauritz Larsen, Leif Nilsen, John Thomas Axelsen, Leif Ove Andsnes, Lars Anders Tomter, Helga Arntzen og Kunstgruppa Villvin.

Risør kommunes ærespris har ingen fast dato for søknad eller utdeling. Prisen ble opprettet i 1992 og deles normalt ut etter innstilling fra formannskapet og/eller kulturutvalget etter en vurdering i lukket møte.

Et enstemmig formannskap har vedtatt at Risør kommunes ærespris i dag tildeles:

Victor Norman og Kjell Pihlstrøm som henholdsvis forfatter og leder av redaksjonskomiteen for Risørs byhistorie.

Viktor Norman og Kjell Pihlstrøm tildeles æresprisen for arbeidet med byhistorien, men det legges også vekt på deres tidligere virke og innsats i yrkesliv, offentlige oppdrag, formidling og forskning.

Victor Norman har vært professor og rektor ved Norges Handelshøyskole (NHH) og arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik II-regjeringen. Han har ledet en rekke offentlige utvalg, vært en aktiv samfunnsdebattant og er en glimrende foreleser og formidler.

Kjell Pihlstrøm er historiker, forfatter og journalist. Han har vært NRKs korrespondent i Stockholm i to perioder, distriktssjef i NRK Sørlandet, programsjef i NRK  P2, redaktør i Dagnytt og leder av NRK Radiosporten. Han har arbeidet spesielt med flere viktige  historieprosjekter i NRK.

Begge har ved flere anledninger poengtert tilknytningen til Risør i ulik formidling.

Risør kommune  

Risør kommune Risør kommune  

Risør. 29. november 2021

Per Kr. Lunden, ordfører