Risør kommunes kulturpris 2023

Risør kommune deler ut hvert år en kulturpris for ekstraordinær innsats innen kulturlivet. Prisen gis til enkeltpersoner, grupper, foreninger/institusjoner, amatører eller profesjonelle som har, eller har utøvd, kulturell aktivitet. Den kulturelle aktiviteten utføres av personer, amatører eller profesjonelle med tilknytning til Risør eller boende i Risør. 

Risør kommunes kulturpris består av et diplom og 15 000 kroner.

Innkomne forslag er vurdert opp mot ett eller flere av følgende kriterier: 

  • Merkevarebyggende for Risør som kunst- og kulturby 
  • Faglig høy kvalitet 
  • Egenart 
  • Nyskapende 
  • Inkluderende 
  • Samfunnsutviklende 

Innen fristen 1. november var det kommet inn 5 forslag til vinnere av Kulturprisen 2023. Kulturutvalget valgte vinneren av Kulturprisen i utvalgsmøtet 23.november 2023.

Årets vinner er Villvin

Årets prisvinner får kulturprisen på grunn av sin merkevarebygging for Risør som kunst – og kulturkommune, sin faglige høye kvalitet, sitt bidrag til Risør som samfunnsutviklende aktør og sin evne til nyskapning. 

Bilde av årets kulturprisvinnere - Villvin - Klikk for stort bilde Risør kommune

Årets prisvinner har gjennom en årrekke utøvd en ekstraordinær innsats innen kulturlivet, med kulturell aktivitet i ulike organisasjoner og forgreininger, lokalt, regionalt, nasjonalt og nordisk. På mange måter kan vi si at vinneren har gjentakende vært til inspirasjon for kulturlivet lokalt med sitt fokus på kvalitet. De har vært en bidragsyter som inkubator for, - og videreføring av Risørs historiske kvalitetsstempel og har løftet kvaliteten til nye høyder med sin årelange innsats. Våre nabokommuner og Nordiske naboland kjenner årets vinnere godt. Flere tusen mennesker kommer til Risør hvert år for å få med seg vinnerens arrangement. Kunstnermiljøet og publikum har fått øynene opp for Risør gjennom kontinuerlig kontakt med aktøren. Vinneren sørger for et visningssted både utendørs og innendørs.

Årets vinner har stått for høy kvalitet og egenart som et sterkt kjennetegn i formidlingen av kunsthåndverket. De leverer en møteplass for kunsthåndverksfaget, samarbeid og nytenkning, med formidling og utveksling av erfaringer, både teknisk og kunstnerisk.

Som en samfunnsutviklende faktor har Villvin utmerket seg med ekstraordinær innsats gjennom årene, og tar man turen igjennom Risør sine gater ser man flere knoppskytinger og utspring fra Villvin. PWC har regnet ut at Villvin sin festival tilfører næringslivet og regionen 4,9 millioner kroner. 

Villvin Kunsthåndverkmarked er også landets største mønstring av profesjonelt kunsthåndverk og det eneste med nordisk fokus. Det årlige kunsthåndverkmarkedet i Risør, andre helgen i juli, har ca. 100 kunstnere utstilt i Risørs indre havn.  Av utstillerne, er rundt 40 prosent i fra andre land enn Norge.

Generation Why

Årets store satsning på unge, utstillingen Generation Why, med styreleder i Villvin, Nina Gresvig som prosjektleder, var og er et ambisiøst prosjekt. De har kuratorer av internasjonal rang, og utstillingen var Villvin sin gave til Risør by sitt 300-årsjubileum. 

Utstillingen viste 35 kunstnere med over 90 arbeider og hadde første visningssted i Risør Kunstpark, og utstillingen ble gjennomført som et samarbeid med Galleri Kunstparken.

Utstillingen viser en ung generasjon kunsthåndverkere som bruker følelsene sine for å uttrykke seg, utstillingen viser ingen standard utstilling i kunsthåndverk da arbeidene var sterkt knyttet opp til psykologiske-, miljø- og samfunnsmessige spørsmål. 

Generation Why skal videre i Norden og vises på Runde tårn i Danmark, med åpningsdato på selveste kvinnedagen i 2024. Det ryktes allerede at delegasjoner fra den norske kunstverdenen har sikret seg Danmarks-tur i den forbindelse. I 2025 vises utstillingen i på Rian Designmuseum i Sverige. 

Utstillingen viser hvordan styret i Villvin jobber strategisk med generasjonsskifte, i alle ledd, både som aktør og i prosjektene sine.

Villvin har startet et spennende samarbeid med Sørlandets kunstmuseum om å fremme nordisk samtidskunsthåndverk. Interessen for samarbeidet har oppstått på grunn av Villvins sterke nordiske profil. 
Nasjonalt har utstillingen Generation Why blitt til i samarbeid med Norwegian Crafts, Kunstsiloen og Universitet i Agder. Lokalt har Villvin samarbeidet med Galleri Kunstparken og Risør kommune.

Generation Why ble anmeldt i tidsskriftet Kunsthåndverk, omtalt i magasinet Kunst, samt i Klassekampen og Aust-Agder Blad. På Sosiale Medier hadde kunstnere, kuratorer, arrangører og samarbeidspartnere et i stort antall postinger i Norge, Danmark og Sverige. Anmeldelse i Magasinet Kunsthåndverk er en stor anerkjennelse. 

Se Stephanie Serrano Sundby’s anmeldelse av Generation Whyy

Lederen i Aust Agder Blad skrev tirsdag 11. juli 2023: Villvin kunne lørdag stolt overrekke Risør sin egen jubileumsgave, sommerutstillingen «Generation Why» i Kunstparken. (…) Og videre omtaler AAB det: som en sensasjon at denne utstillingen har funnet veien til Risør. Utstillingen er med andre ord lagt merke til både lokalt, regionalt, nasjonalt og nordisk og har fått bred mediedekning. Arbeidet til Villvin og arbeidet med nettopp denne utstillingen Generation Why setter atter en gang Risør kommune på kunst- og kulturkartet. 

Med disse ordene har vi den glede av å overrekke Risør kommunes kulturpris i 2023 til Villvin.

Vinner av kulturpris  - Klikk for stort bilde Risør kommune Bilde av Villvin-gjengen - Klikk for stort bilde Risør kommune