Risør trenger flere bøssebærere!

Årets NRK TV-aksjon skal gå til Plans kamp mot barneekteskap og for jenters rett til beskyttelse og utdanning.  Årets aksjonsdag er søndag 24. oktober. Målet er at alle i Risør skal få besøk av en bøssebærer og skal få anledning til å bidra denne dagen.

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Konsekvensene av barneekteskap er store – ikke bare for jentene som giftes bort, men for barna deres og samfunnet de lever i. Jentene hindres i å nå sine drømmer og mål, og frarøves muligheten til å skape en god framtid. Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre fremtid, med god helse og utdanning.

Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder fattigdom. Der jenter giftes bort som barn og mister muligheten til å gå på skole, øker risikoen for at de utsettes for vold og overgrep. De mister retten til å bestemme over eget liv og egen kropp. Derfor skal årets TV-aksjon jobbe for å få slutt på barneekteskap. Får jenter muligheten til å gå på skole, bestemme over sin egen kropp og bli lyttet til i samfunnet, vil det føre til mindre fattigdom, mindre vold og mer rettferdighet. Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. Sammen skal vi gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid og vie seg til livet.

Vi håper på at flere har lyst og mulighet til å være bøssebærer for en god sak! Ta deg en søndagstur sammen med et familiemedlem eller en venn.

Innsamlingen starter kl. 16:00, og bøssene deles ut kl. 15:30 på Risørhuset. Du kan registrere deg som bøssebærer på nettstedet www.blimed.no eller ring oss, så hjelper vi deg.