Stort snøfall i nyttårshelgen

Det ble satt kriseledelse mandag 1. januar i forbindelse med det store snøfallet i nyttårshelgen. Dette gjør vi når en hendelse påvirker mange innbyggere og for å sikre en god koordinering av tjenestene våre. 

Kriseledelsen er nå avsluttet, men vi vil fortsatt bruke denne siden til å oppdatere fortløpende med relevant informasjon. 

Manglende brøyting eller strøing? 

Her kan du melde fra om manglende brøyting eller strøing.

5. januar - Bobilplassen kan nå benyttes fritt av alle!

Vi har nå ryddet bobilplassen, og så mye som mulig på Tjenna ordinær parkering. Det er fritt frem for alle kjøretøy.

Vi har ikke gravd frem eller lagt opp til bruk av strøm fra strømsøylene, heller ikke til nødlading av el-biler.

Ellers er aktiviteten innstilt for helga, men vi ser frem til mandag morgen med uthvilte mannskaper og maskiner.

05.01.2024 14:00

4. januar kl. 10:00 - Status fra kriseledelsen

Skolene åpner som normalt igjen i morgen, fredag 5. januar.  Det samme gjelder alle barnehagene. 

Risørhuset, Risørhallen og idrettsbygget er i normal drift fra fredag 5. januar. 

Vi oppfordrer alle små og store til å være forsiktige langs skoleveien. Dette gjelder både fotgjengere og bilister. Husk refleks! 

04.01.2024 11:00

Oppdatering 3. januar kl. 17:00

Hope oppvekstsenter, avdeling barnehage holder åpent i morgen torsdag 4. januar, takket være en felles dugnad fra kommunens utsendte og foresatte. 

03.01.2024 17:00

3. januar kl. 13:00 - Status fra kriseledelsen

Her er en liten statusoppdatering fra dagens møte i kriseledelsen.

Brøyting

Snøværet er i ferd med å roe seg og brøytemannskapene har virkelig stått på gjennom natten. De fleste veiene er nå ryddet og brøytet fine. Det gjenstår litt, men det jobbes på! Det er utfordringer med vinden som gjør at veiene fort kan bli blåst igjen. 

Alle fylkesveiene er brøytet og åpne. 

Måkelag

Det er mange som ringer oss og er innesnødd og vil ha hjelp til å måke seg ut. Dette er ikke en tjeneste kommunen tilbyr, men Frivilligsentralen har startet et eget måkelag som kan hjelpe innbyggere som av ulike årsaker ikke klarer å måke selv.  

Hvis du har lyst og kapasitet til å være med i måkelaget, kan du ta kontakt med Knut Jost Arntzen på tlf. 99 59 69 88 eller Frida Fred Dørsdal på tlf. 99 51 81 23. 

Skole, barnehage og SFO

Alle skolene i Risør holder stengt torsdag 4. januar. SFO i Risør holder åpent for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. 

Barnehagene holder åpent som normalt, med unntak av Frydenborg barnehage. Frydenborg barnehage holder kun åpent for barn med til foreldre i samfunnskritisk arbeid. 

Alle henvendelser om barnehage og skole kan rettes til kommunalsjef for skole og barnehage, Beate Aas tlf. 93 46 82 11. 

Helse og omsorg

Det jobbes iherdig med å få måket fri alle nødutganger på sykehjemmet og de andre kommunale byggene. 

Liv og helse er ivaretatt og vi minner igjen om at det kun er pårørende og de som får tjenester fra hjemmetjenesten som ringer vakttelefonen. Hjemmetjenesten kjører to og to i bilene og stolper seg frem der de skal. All honnør til alle som er på vakt disse dagene! 

Matlevering

Risør kommune har sjekket med matbutikkene i Risør vedrørende utkjøring av matvarer. Dette gjennomføres av Joker Risør og Joker Hopestrand. Ta direkte kontakt med disse butikkene ved behov. 
 

03.01.2024 13:00

Innføring av ekstraordinær båndtvang i Risør kommune – med virkning fra 2. januar 2024

Med bakgrunn i store snømengder den siste tiden samt meldinger om kaldt vær framover, innføres ekstraordinær båndtvang i Risør kommune. Dette gjøres for å hjelpe viltet i en krevende periode.

Det har kommet store mengder snø den siste uka, og det har derfor blitt gjennomført en høringsrunde om det er riktig å innføre båndtvang i hele kommunen. 

Saken er diskutert muntlig med viltlag og nabokommuner.

Med bakgrunn i at det nå er en ekstremt krevende situasjon for viltet, og da spesielt rådyr, er det naturlig å innføre båndtvang slik situasjonen er nå. 

Alle høringsinstansene som har kommet med innspill er positive til å innføre båndtvang, og denne iverksettes derfor med umiddelbar virkning. 

Risør kommune vedtar følgende forskrift: 

FORSKRIFT OM EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG FOR HUND I RISØR KOMMUNE 

Med hjemmel i § 6 f i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold, har Risør kommune i Agder den 02.01.2024 fastsatt følgende forskrift: 

§ 1  - Av hensyn til viltet innføres det ekstraordinær båndtvang gjeldende for Risør kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. 

§ 2  - Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder t.o.m. 31.03.2024, eller inntil den blir opphevet av ny forskrift dersom snøforholdene tillater det.

02.01.2024 16:00

2. januar - kl. 13:00 - Statusoppdatering

Her kommer en liten statusoppdatering fra dagens møte i kriseledelsen. 

Hjemmetjenesten

Vi ber om at kun pårørende og de som får tjenester fra hjemmetjenesten ringer vakttelefonen.

Parkering i sentrum

Du vil ikke bli bøtelagt dersom du har parkert lovlig og er innesnødd/ikke kommer seg ut. 
Parkeringsplassen ved idrettshallen er ryddet, så parker gjerne der - om du har mulighet til det. 

Stenging av kommunale bygg

Mange kommunale bygg er nå stengt, fordi det ikke er kapasitet til å holde nødutgangene frie for snø. Dette gjelder blant annet Risørhuset, Idrettsbygget og Risørhallen.

Brøyting

Alle kommunale veier er brøytet i natt og åpnet. Det kan være få unntak, men de jobbes med.  Noen veier har ikke maks bredde, men det skal være mulig for en bil å kjøre gjennom. Fortau ikke fullstendig brøytet men det jobbes med saken.  Alle fylkesveier er brøytet og åpnet.

Det er mange som ringer sentralbordet vårt med spørsmål om når det blir brøytet der de bor, men vi ber om forståelse for at dette er vanskelig å svare på.  Alle kommunale maskiner og mannskap er i drift og det er leid inn ekstra maskiner.  Vi oppfordrer innbyggere til å være tålmodige.

Skole, barnehage og SFO

Skoler og barnehager holder stengt i morgen, onsdag 3. januar. Det er ikke mulig å få måkt alle fortauer slik at det er trygt for barna våre å komme seg til skolen. Det blir vurdert fortløpende om de kan åpnes igjen til torsdag. 

SFO på Risør barneskole holdes åpnet for samfunnskritisk personell i hele kommunen. 

Alle henvendelser om barnehage og skole kan rettes til kommunalsjef for skole og barnehage, Beate Aas tlf. 93 46 82 11. 

02.01.2024 13:00

1. januar kl. 16:00 - Møte i kriseledelsen

Det har kommet mye snø i løpet av det siste døgnet, og det snør fortsatt. Alt av brøytemannskaper er ute og de jobber døgnet rundt med å få unna snøen, men det er utfordrende å holde veiene åpne. 

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med familie og venner som bor alene for å sjekke om de har det bra - og hjelp hverandre. 

Hjemmesykepleien

Det er utfordrende kjøreforhold, og hjemmesykepleien vil dessverre bli forsinket. Hjemmesykepleien er i dialog med pårørende og prioriterer liv og helse. 

Det er satt inn ekstra nattevakter i både hjemmetjenesten og på Frydenborgsenteret. 

Strømbrudd

Glitre melder om at det var strømutfall i går kl. 22.00, og at dette har blitt jobbet med av to montører. Først var 725 uten strøm, så var 339 uten strøm, så var 110 uten strøm. Nå er 20 strømabonnenter uten strøm.  

Området som har strømutfall er Garthekilen og Gartheholmene.

Hjemmekontor

Hvis du ikke må ut, oppfordrer vi deg om å holde deg hjemme. Vi oppfordrer til hjemmekontor til deg som kan det. 

Skole

Skolen har planleggingsdag tirsdag 2. januar. Mer informasjon kommer! 

01.01.2024 16:00

1. januar kl. 15:00 - Kriseledelse er satt

Det har kommet betydelige mengder med snø i løpet av det siste døgnet, og det snør fortsatt. Vi har ekstra brøytemannskaper som jobber døgnet rundt med å få unna snøen, men det er utfordrende å holde veiene åpne. 

Hvis du ikke må ut, oppfordrer vi deg om å holde deg hjemme. 

01.01.2024 15:00