Varsel om oppstart av planarbeid for Kjempesteinsmyra

Det varsles om oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Kjempesteinsmyra

Formålet med planen er hovedsakelig å regulere for skoler, herunder vurdere en samlokalisering av barne- og ungdomsskolen og svømmehall, barnehage, offentlige friområder, idrettsanlegg deriblant svømmehall, forretning, og tilhørende infrastruktur.

Dokumenter i saken kan leses her:

Frist for å komme med merknader er satt til 31. januar 2023.

Merknader kan sendes til via Altinn eller rettes til Cathrine Fossdal, e-post: cathrine.fossdal@henninglarsen.com.