Åpen barnehage

Åpen barnehage er et tilbud til småbarnsforeldre i regi av Risør menighet og holder til i 1. etasje på Menighetshuset på Frydendal.

Åpningstider

Mandager og onsdager kl. 10.00-13.00

Felles lunsj kl. 11.00

Babysang kun mandager kl. 11.45 for babyer 0-6 måneder

Kontakt

Sven Tarald Ludvigsen

Mob: 928 81 346

E-post: sven@risor.kirken.no