Fysisk aktivitet

Risør har et bredt spekter av tilbud innen fysisk aktivitet. Kommunen har flotte og tilgjengelige tur- og friluftsområder. Flere av områdene er også tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Aktivitetstilbud i Risør kommune

  • Idrettsanlegg - blant annet svømmehall, lysløyper, flerbrukshaller, fotballbaner, friidrettsanlegg, tennisbaner og innendørs klatrevegg
  • Variert tilbud i regi av frivillige organisasjoner og private aktører for alle aldersgrupper
  • Private treningssentre
  • Frisklivssentral
  • Aktiv på dagtid

Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse

Risør kommune ønsker å legge forholdene til rette for fysisk utfoldelse på alle nivåer, fra uorganisert lek til idrett på toppnivå. Økt aktivitet blant kommunens innbyggere er viktig for bedre folkehelse og forebygging av sykdom og er et sentralt element i Samhandlingsreformen. Risør kommune har i den forbindelse utarbeidet Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse (PDF, 895 kB).

Planens tiltaksdel (kapittel 9) rulleres hvert år etter innspill til tiltak fra innbyggere, lag, foreninger, skoler og andre interesserte. Den prioriterte tiltaksdelen gir tilgang til å søke tilskudd til gjennomføring av tiltak gjennom Spillemiddelordningen.

Mer informasjon

Mer informasjon finner du på idrettsanlegg.no