Er du bekymret for et barn?

Hver dag som går uten at vi gjør noe for et barn vi er urolige eller bekymret for, kan være en dag for mye.  Ved uro eller bekymring for et barns trivsel og utvikling skal det tas noen avgjørelser om hvordan og hvem som kan gi barnet best støtte.

Barn og unge som har det vanskelig eller er bekymret for en venn

Ansatte som er bekymret

I Risør kommune jobber vi med å implementere BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats). BTI-modellen er for alle ansatte som jobber med barn og unge, eller med foresatte til barn og unge. Den inkluderer BTI handlingsveiledere og et BTI kompetansehevingsprogram.

Vi jobber med å øke kunnskapen slik at alle som bryr seg om barn og ungdom deler uroen og bekymringene og gjør noe med dem. Nasjonale retningslinjer finnes på Helsedirektoratets nettsider: Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge