Informasjon ved hjemmebesøk

Lenkene går til samme informasjon som arket som deles ut ved jordmors og/eller helsesykepleiers hjemmebesøk. Informasjon fra Helsestasjonen ved hjemmebesøk (pdf) (PDF, 571 kB)

Gratulerer med barnet! 

Her finner du informasjon om helsestasjonens program og ansatte på hjemmesiden. 
Velkomstbrosjyre (PDF, 170 kB) som deles ut under hjemmebesøk.

Innsynsrett, overføring av journal og vaksinasjonsregistrering

Risør kommunes informasjonsskriv om Innsynsrett, overføring av journal og vaksinasjonsregistrering (PDF, 409 kB).

Det er ikke alltid like fantastisk

Helsestasjonens informasjon om oppfølging av mor etter fødsel, “Det er ikke alltid like fantastisk (PDF, 343 kB)” . Husk at det som regel hjelper å snakke om hvordan man har det.  Vi på helsestasjonen bryr oss om hvordan du har det og kan snakke om de vanskelige tankene. Det nyfødte barnet trenger foresatte som har overskudd til å glede seg, smile til barnet og prate med det.

Trygt sovemiljø for spedbarnet

I brosjyren Trygt sovemiljø for spedbarnet får du råd om hvordan du kan legge til rette for at babyen sover tryggest mulig, for å forebygge krybbedød.

Ammehjelpen

Ammehjelpen gir gratis informasjon, veiledning og støtte ved spørsmål omkring amming og morsmelk, med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis.

Vitamintilskudd til spedbarn (helsenorge.no)

Vitamintilskudd til spedbarn - Helsenorge: Ammede barn bør få D-vitamintilskudd. Barn som får morsmelkerstatning, trenger ikke tilskudd.

Trøst, promp, rap

Noen ganger kan det være greit å se hvordan andre gjør det. Derfor har Stine Sofies Stiftelse laget noen enkle veiledningsfilmer som viser hvordan du kan trøste barnet ditt, få barnet til å prompe, og få barnet til å rape. 
Trøst, promp og rap - SSS (stinesofiesstiftelse.no)

Foreldrehverdag

Trygge råd til deg med barn (bufdir.no). Her finner du faglig baserte råd tilpasset alderen på barnet ditt.

Mat og måltider for spedbarn 

Mat og måltider for spedbarn - Helsedirektoratet

Matnyttig er en nettressurs som er utviklet for gravide, foreldre, barnehage- og helsestasjonsansatte.

I trygge hender

I trygge hender (nsf.no) Filmen bør ses av både mor og far.  Den bygger på forskning om hjernens utvikling og vold mot de minste barna. Filmen er oversatt til engelsk, arabisk, somalisk og polsk.

Sikkerhet for nyfødte og spedbarn

Alle nybakte foreldre er engstelige for at det skal skje noe med barnet deres. Med noen få sikkerhetstiltak kan dere få en god balanse mellom naturlig lek og utfoldelse, og sikre omgivelser både inne og ute. Sikkerhet for nyfødte og spedbarn - Helsenorge

Sykdommene barnet ditt tilbys vaksine mot

Informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet, Sykdommene barnet ditt tilbys vaksiner mot - FHI

En god start på livet

Barnet ditt krever oppmerksomme foreldre - Bruk alkovett når du ammer - De minste barna trenger ekstra omsorg. Avogtil-Brosjyre-spedbarn-bokmål.pdf

Du finner mer informasjon på siden Foreldrehverdag - en veiviser.