Ergoterapi

Beskrivelse

Har du problemer med å greie dine daglige gjøremål fordi du er syk, skadet eller av andre årsaker, kan du få bistand fra en ergoterapeut til blant annet:

  • kartlegger dine funksjoner og tilpasser dine aktiviteter og arbeidsvaner
  • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler
  • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen.
     

Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

Syn og hørsel

Ergoterapeutene jobber også med å tilrettelegge for syns- og/ eller hørselshemmede som bor i kommunen. Målet med tilbudet er at du skal få mulighet til å bli mer selvhjulpen i hverdagen med tanke på ditt syn- eller hørselstap, ved hjelp av høreapparater og/eller syn-/hørselshjelpemidler. 

Tjenesten omfatter kartlegging av dine behov for hjelpemidler. Dersom det er aktuelle hjelpemidler som kan være nyttige for deg, vil syn- og hørselskontakten hjelpe deg å søke om dette. Ved behov får du også oppfølging/opplæring i bruk av hjelpemidlene, i tillegg til råd og veiledning. Syn- og hørselskontakten gjør også enkle reparasjoner av høreapparat og gir veiledning i bruk. Tjenesten omfatter ikke tilrettelegging i barnehage, skole eller arbeidsplass.

Kriterier

Kommunen vil foreta en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Målgruppe

Personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Pris

Tjenesten er gratis.

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Slik søker du

Du bruker søknad for helse- og omsorgstjenester