Avlastning for pårørende til barn, unge og voksne med funksjonshemming

Hva tilbyr vi? 

Tilbud om avlastning gis til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn, unge og voksne med ulike funksjonshemminger eller kroniske sykdommer. Tilbudet gis enten som avlastning utenfor institusjon eller som avlastning i institusjon. 

Avlastning utenfor institusjon

Avlastning utenfor institusjon gis i private hjem som timebasert tilbud enkelte dager eller det gis som døgntilbud. 

Avlastning etter skoletid 

Avlastning etter skoletid gis til foresatte med ungdom som har store og langvarige utfordringer. 

  • Ungdom fra 8 klasse får tilbudet på Linken arbeid- og aktivitetssenter fra etter skolen til kl. 16:00 

Avlastning i institusjon 

Sandnes Ressurssenter tilbyr avlastning til barn og unge med ulike funksjonshemminger. 

Hvem kan få tilbudet? 

Pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn, unge og voksne som har funksjonshemminger eller kroniske sykdommer. 

Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vår vurdering av om du kan få avlastning. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som «særlig tyngende». 

Når vi skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, legger vi blant annet vekt på: 

  • Hvor mange timer du gir omsorg
  • Om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er normalt
  • Om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
  • Hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
  • Hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
  • Om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv 
  • Om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn 

Slik søker du

Du fyller ut skjema for søknad om helse- og omsorgstjenester. Det er saksbehandler innen helse- og omsorg som behandler søknaden og fatter vedtak ut fra individuelle behov. 

Hva koster det? 

Tilbudet er gratis. Den enkelte må ha med klær, medisiner, toalettsaker, lommepenger og annet utstyr som trengs for et opphold.