Få fritidskontakt

Hva tilbyr vi?

En fritidskontakt (det som tidligere het støttekontakt) tilbyr bl.a. sosialt samvær og følge til fritidsaktiviteter.  Fritidskontakten kan bli med deg og gå tur, gå på kafe, kino, trening eller andre fritidsaktiviteter. Hjelpen som gis er ut fra dine behov.

Formålet med en fritidskontakt er at du som søker skal få en meningsfull fritid sammen med andre. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

En fritidskontakt har vanligvis ingen spesiell fagbakgrunn, men får tilbud om veiledning fra fagfolk.

Hvem kan søke om fritidskontakt?

Du må ha vansker med å komme i kontakt med andre, ha lite sosialt nettverk og/eller trenge ledsager for å komme deg ut.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv.

Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at fritidskontakten din får gratis inngang på steder som godtar ledsagerbevis.

Slik søker du

Du bruker søknad for helse- og omsorgstjenester