Veiviser for personer med funksjonsnedsettelser

Det kan oppleves som overveldende å finne fram i jungelen av tjenestetilbud. Her finnes Veivisere som kan hjelpe deg. 
Har du eller ditt barn behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, kan du ha rett til å få utarbeidet en individuell plan og koordinator/barnekoordinator

Veiviseren - for personer med funksjonsnedsettelser