Psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113. 

Vi tilbyr:

Psykisk helse gir hjelp og støtte til personer som har utfordringer knyttet til psykisk helse, rus eller er i en vanskelig livssituasjon. Tilbudet er frivillig og blir tilpasset dine behov i samarbeid med deg. Vårt hovedfokus er mestring, endring og bedring. 

Tilbudet kan inneholde:

  • Strukturerte samtaler med fokus på din endringsprosess.
  • Støtte til bedring og mestring av psykisk uhelse.
  • Hjelp til å få en struktur i hverdagen, samt meningsfulle aktiviteter.
  • Samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser.
  • Bistand til medisinadministrering.
  • Tilbudet kan gis hjemme hos deg eller på psykisk helsetjenestes kontor. 


Enheten har et eget tilbud til deg som er mellom 13-25 år som har utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, har droppet ut av skole eller arbeidslivet. Støtte og hjelp til å komme ut i eller bli værende i skole, arbeid eller annen meningsfull aktivitet vil være et viktig fokus i oppfølgingen.  

Tilbudet kan inneholde:

  • Strukturerte samtaler med fokus på din egen endringsprosess. 
  • Støtte til bedring og mestring av psykisk uhelse. 
  • Hjelp til å få en struktur i hverdagen, samt meningsfulle aktiviteter. 
  • Samarbeid med fastlege, foresatte/pårørende, NAV, skole og andre hjelpeinstanser. 

Slik søker du:

Du kan søke selv ved å ringe eller sende SMS til saksbehandler. 

Du kan også bruke søknadsskjema og sende det til Sirisvei 14, 4952 Risør. 

Hva koster det:

Tjenesten er gratis.

Kontakt Psykisk helse

Ansatte i Psykisk helse

Hvor:

Tilbudet kan gis hjemme hos deg, på psykisk helsetjenestes kontor eller andre steder som kan være aktuelle.