Rask psykisk helsehjelp

Lavterskeltilbud til mennesker med lettere og moderat angst og depresjon. 

Vi kan tilby

  • Tidsavgrenset individuelle samtaler med helsepersonell som har kompetanse innen kognitiv terapi. 
  • KIB kurs
  • Tankeviruskurs i samarbeid med Frisklivssentralen.