Hva Skjer i Risør - Arrangementskalenderen på VisitRisør - enormt populær!

Visit Sørlandet har totalt 3 mil visninger på sine nettsider i løpet av ett år. Det gjelder alle sidene som ligger under Visit Sørlandet. Det gjelder også sidene som er flerspråklig, det vil si alle innholdssidene underlagt Visit Sørlandet til sammen.

Risør sin arrangementskalender Hva skjer i Risør er på 9. plass på visit Sørlandet sine mest besøkte sider.

Hva skjer kalenderen, som vises på skjermen på torvet

Visit Sørlandet, Risør By og Risør kommune ved prosjektgruppa i Byjubileet, fortok en opprydning i arrangementskalenderen til Visit Risør i vinter. I tillegg ble det hengt opp en infoskjerm ved Torvet som viser alle arrangementene som blir registrert i hva skjer-kalenderen for de neste fire ukene. Etter de tiltakene har besøkstallene på hva skjer siden til Risør økt betraktelig.

Til sammenligning så hadde Hva skjer i Risør 2568 visninger per 13. Juni i 2022, og per 13. Juni i 2023 er det totalt 6590 visninger.

«Visit Sørlandet har den mest komplette arrangementskalenderen på Sørlandet og etterspørselen etter arrangementskalendere er stadig mer aktuelt» sier Kari Anne Røysland i Visit Sørlandet.

9. plassen for Risør gjelder altså den spesifikke siden. Hva betyr så det i det store bildet?

«Vi fikk kjennskap til at det er totalt 9565 sider underlagt Visit Sørlandet, og vi er derfor ekstremt stolte over at vi ligger så høyt oppe», uttaler Anna Stina Næss i Risør kommune.

Og i den forbindelse er det en nyhet til. Det kommer en ny versjon av nettsidene til Visit Sørlandet den 24 august. Ny arrangementskalender blir da enda mer brukervennlig og oversiktlig. Og Kari Anne Røysland i Visit Sørlandet lover at det blir endra gøyere å bruke den.

Vi i Risør kommune og Risør By er utrolig takknemlige for alle som legger inn arrangementene der, og er samtidig også helt avhengig av at folk fortsetter å legge inn alle åpne arrangementer i kalenderen. På den måten er det som skjer i Risør til enhver tid synlig og lett å finne frem til, både for fastboende og besøkende.

Til alle som har arrangementer i hele Risør kommune, oppfordringen er herved sendt på nytt: Legg inn ditt arrangement og bli synlig. God arrangementssommer ønskes alle.

Hva skjer i Risør | Festivaler, konserter og utstillinger i Risør (visitsorlandet.com)