Ordfører Per Kristian Lunden sin tale fra åpning av Sanitetsstua i Risør 3. mai 2023

Vi har en aktiv og mangfoldig frivillighet i Risør, men jeg har alltid latt meg imponere av Risør Sanitetsforening. Nå har dere gjennomført et nytt prosjekt til glede og nytte for veldig mange.

Denne nye sanitets-stua blir et viktig samlingssted for beboere her på det delvis nye, fine og funksjonelle Tjenna-senteret, for lag og foreninger og egentlig for hele Risør. Det er virkelig en gave i byjubileets ånd og det passer selvsagt ekstra godt at denne overrekkelsen er en del av det offisielle programmet i jubileumsuka vi nå er inne i.

Jeg  har vært innom sanitets-stua tidligere og tenkte da at her var det skikkelig fint. Noen ville kanskje si «koselig», men det er mer enn det. Her er det romslig, slik at mange kan være sammen når det trengs og man kan sitte i mindre grupper når det er behov for det. Fargevalg og interiør er smakfullt og gir trivsel. At stua i tillegg har fått kunst og kunsthåndverk fra lokale kunstnere gir rommet en fin hjemmefølelse.

Risør Sanitetsforening har bidratt mye til Risør-samfunnet gjennom mange år. Uten å sammenligne og rangere gaver og frivillig innsats, vil jeg si at dette er en av de viktigste gavene Risør Sanitetsforening har bidratt med. Da tenker jeg ikke på kroner og øre, men at dere så klokkeklart har truffet et – rettere sagt – flere av kommunens og lokalsamfunnets største behov.

Som dere vet blir vi flere eldre, både i Risør, Norge og mange andre land. Store barnekull i åra etter krigen og utover 1950 og -60 tallet har blitt og blir pensjonister. De fleste er spreke, klarer seg fint og bidrar både i familie og samfunnet rundt seg. Andre kan av ulike grunner føle behov for ekstra støtte, omsorg og ikke minst trygghet. Kommunen kan og skal bidra med en viktig del av omsorgen og tryggheten, men vi trenger hjelp. Her kommer frivilligheten inn og vi har her et Senter for Frivillighet (SEFF) som sammen med andre skal hente ut og kanalisere ressurser fra frivilligheten.  Husk også at å være frivillig ikke er en byrde, men også en berikelse. Det vet dere i Risør Sanitetsforening veldig god. Gjennom frivillig innsats hjelper man andre, men også seg selv. Til aktivitet, livsglede og den viktige følelsen av å være nyttig og drive med noe meningsfylt.

Jeg ser for meg at vi får en god og variert aktivitet i denne sanitets-stua, både på tvers av interesser og generasjoner. Driften vil nok ha et spesielt øye til de eldre i kommunen, men formålet er såpass åpent at her gis det muligheter til å ivareta kreative innspill og skiftende behov. Igjen på vegne av det jubilerende Risør; tusen, tusen takk til Risør Sanitetsforening for gaven.

Med det erklærer jeg Sanitets-stua for åpnet!