Tale ved åpning av jubileumsuka i Risør 2. mai

300 år er lang tid. Verden, Norge og Risør har forandra seg enormt nye på så mange år. På dette torvet har generasjon etter generasjon gått rundt og hatt sine gjøremål, sine bekymringer og gleder.

Nå er vi dagens generasjon i Risør. Siden det er spesielt mange barn og ungdommer her i dag så utnevner jeg dere til dagens Risør-generasjon. Internasjonalt kalles dere både generasjon X, Y, Z og Alfa. Men for oss er dere jubileums-generasjonen i Risør. Bruk betegnelsen til hva dere vil, men det er ment som en ære. I alle fall en liten en.

Selv en skoleelev på 14-15 år vil kunne se tilbake noen år og minnes egen og andres forandring og kalle det «for lenge siden». Tida går så fort, sier mange når de ser bakover.

I hele år har vi og vil vi markere og feire at Risør by er 300 år. Det er 300 år siden byen fikk sine kjøpstadsrettighet. Denne uka, som begynner i dag, går vi inn i selve jubileumsuka med skolenes dag. Vi fortsetter med mange arrangementer og fest hver eneste dag. Søndag 7. mai er selve jubileumsdagen, men Risørs jubileum er verd en hel ukes feiring – minst.

Denne uka håper jeg vi gir oss tid til å være i og bruke byen. At vi tar del i opplevelser sammen med andre. Vi klarer ikke å stoppe tida, men vi kan la tida – minuttene og timene – bety litt mer, ved å ta oss tid til å oppleve skikkelig. Det hjelper å glede seg på forhånd og etterpå tenke over hva vi har vært med på – gjerne sammen med andre. Legg gjerne bort mobiltelefonen, og se, tenk og opplev. Klarer vi det, vil vi gjennom uka bygge opp en sterkere tilhørighet, en identitet og byen Risør vil leve med oss hvor vi enn befinner oss i verden. Hver på vår måte vil vi kunne beskrive byen Risør og vårt forhold til den, kanskje ikke så sterkt som i Risørsangen:

«Mellom holmer og skjær, under lyngheiers ly ligger Risør i vårsolens gull; den er din, den er min denne deilige by, å, vi elsker den vårvangre muld.» Men i nye, tidsriktige uttrykk som på tilsvarende måte kan uttrykke både tilhørighet og savn.

Vi har alle en slags forståelse av hva en by er. En by er et område med tett bebyggelse for bolig, arbeid, handel og kultur og ofte et knutepunkt for samferdsel som forbinder byen med et omland og andre byer. I egypternes hieroglyfer, fra lenge før vår tidsregning, finnes et symbol for by, nemlig et kryss omgitt av en sirkel. En sannsynlig tolkning er at krysset forestiller veier, og strømmer av mennesker, varer og ideer som møtes. Sirkelen symboliserer en avgrensning, en mur eller et festningsverk. Moderne byer er åpne, og det har også Risør alltid vært. Åpent mot opplandet og åpen mot havet. Jeg håper at vi i feiringen av Risør kan ivareta og utvikle åpenheten. Vi skal være stolte av byen og følge oss hjemme mer, men lære å se oss som en del av noe større – i en gjensidig avhengighet og et samspill som inkluderer. Dette kommer også fram i mottoet for jubileumsuka som skal være nettopp inkluderende – i tillegg til lekent og solid.

Mer skal jeg ikke si før jeg snart erklærer jubileumsuka for åpnet. Ta dere tid, opplev, lytt, lær og gjør det aller beste ut av minuttene, timene og dagene vi har foran oss. Takk til alle som har bidratt til en fantastisk program for jubileumsuka og på forhånd takk til alle som vil delta og engasjere seg i løpet av uka.

Nå er vi i gang – jeg erklærer Risør 300 års jubileumsuke for åpnet!

Risør kommune