Kunstparken

På begynnelsen av 90-tallet ble Risør Kunstpark etablert i lokalene som var ledige etter at Risør gymnas. Kunstparken er hjertet i Risør kommunes kunstsatsing og inneholder 14 atelier for utøvende kunstnere, samt utstillingslokaler og kafé. I tillegg har Risør Malerklubb lokaler her.

Kommunen ønsker å styrke det kunstfaglige miljøet og tilbyr, i tillegg til ordinære leieavtaler, to atelierer knyttet opp til kommunens kunstnerstipend.
Det er oppnevnt et eget husstyre for Risør Kunstpark som er ansvarlig for den daglige driften av utstillingsvirksomheten. Kunstparken har to galleri: Galleri Parken og Prosjektrommet. Kunstparken skal være et hus for kunstnerisk aktivitet og atelierene tilbys profesjonelle kunstnere.

Kunstparken er et av Sørlandets fineste utstillingslokaler i tillegg til Bomuldsfabrikken i Arendal og Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand.  

Les mer om kunstparken her: www.kunstparken.no

Utstillinger i Galleri Risør Kunstpark i 2024

Utstillinger i Galleri Risør Kunstpark i 2024
Dato Kunstner Tema
7. januar - 15. mars Oppgradering av galleriet
16. mars - 14. april Jørgen Herleiksplass Lie Maleri
3. mai - 1. juni Steinar Laumann Video og lydinstallasjon
22. juni - 25. august Astri Sleire, Gabriel Kvendset og Nina Bjørkendahl Keramikk, grafikk, skulptur
7. september - 5. oktober Sandra Blichert Installasjon
26. oktober - 23. november Anne Mari Graver Ikoner
7. desember - 11. januar Elin Igland Tekstil

Artikkelliste