Kunstparken

På begynnelsen av 90-tallet ble Risør Kunstpark etablert i lokalene som var ledige etter at Risør gymnas

Kunstparken er hjertet i Risør kommunes kunstsatsing og inneholder 14 atelier for utøvende kunstnere, samt utstillingslokaler og kafé. I tillegg har Risør Malerklubb lokaler her.


Kommunen ønsker å styrke det kunstfaglige miljøet og tilbyr, i tillegg til ordinære leieavtaler, to atelierer knyttet opp til kommunens kunstnerstipend.

Det er oppnevnt et eget husstyre for Risør Kunstpark som er ansvarlig for den daglige driften av utstillingsvirksomheten. Kunstparken har to galleri: Galleri Parken og Prosjektrommet.

Kunstparken er et av Sørlandets fineste utstillingslokaler i tillegg til Bomuldsfabrikken i Arendal og Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand. 

Mer info finner du her:  www.kunstparken.no

Kunstparken skal være et hus for kunstnerisk aktivitet og atelierene tilbys profesjonelle kunstnere.

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Mobil 91 80 96 98