Avtroppende styreleder og nytt styre i Risør Kunstpark

Etter fire år som styreleder og lenger tid som styremedlem har Arnfinn Haugen valgt å trekke seg. Siden det ble klart for omtrent 4 uker siden, har valgkomiteen, som bestod av Sidsel Hødnebø og Nina Gresvig hatt et spennende oppdrag med å sette sammen et nytt styre.

Valgkomiteen har tatt utgangspunkt to ulike scenarier:
På den ene siden ser vi et gledelig mulighetsrom – på den andre siden en krevende utfordring.

Det gledelige er 
at vi er godt inne i et generasjonsskifte i Kunstbyen. Kunststipendiater og nyinnflyttede kunstnere sitter med gode ideer, stort pågangsmot og tydelig gjennomføringsevne. De har tatt initiativ til prosjekter som styrker kunstsatsningen både på kort og lang sikt.

Her er noen eksempler:

  • Den store jubileumsåpningen på Risørhuset 7. januar var et resultat av tre kunststipendiaters innsats: Ole Brodersen, Mari Nymoen og ikke minst og spesielt, komponist og musiker Eirik Dørsdal.
  • Rett før forestillingen ble fjorårets stipendiat, Sandra Blicherts lysekrone innviet i foajeen.
  • Populære Strikk og Drikk popper jevnlig opp på ulike steder i byen. Initiativ etablert av Sandra Blichert og Ingunn Lien Gundersen. Dette og flere ideer er på trappene blant de nye kunstnerne som har ankommet Risør de siste årene.

Valgkomiteen ønsket at det nye styret skulle speile generasjonsskiftet som vi er godt i gang med. Valgkomiteen forslo derfor Ingunn Lien Gundersen, Steinar Laumann og Sandra Blichert som nye styremedlemmer, og at Lien Gundersen blir den nye styrelederen.

Kontinuitet er viktig, derfor er det bra at Marita Thomseth, Vidar Iversen og Elfi Jonassen ikke var på valg, men ble med videre. Den krevende utfordringen for kunstparken handler om at de senere årene, har det dessverre, vært mye uro rundt Kunstparken, ikke minst politisk. Den tilbakevendende uroen er ikke bra, hverken for byens befolkning i forhold til stoltheten over Kunstparken, det er belastende for de som driver galleriet, det er belastende for kunstnerne som leier atelier og for kafedriften.

Valgkomiteen foreslo derfor å utvide styret til flere medlemmer med ulik kompetanse. Med nytt styre og ny kompetanse er tanken at de skal bruke tid på å vurdere en ny driftsmodell for galleriet, atelierene og kafeen. Valgkomiteen ser at dette kan bidra til ny giv, stolthet og glede til hjertet i Kunstbyen, med mål om å skape politisk ro rundt Kunstparken som er den mest synlige brikken i Kunstbyen Risør. Det er målet, lar det seg gjøre?

Dersom Kunstparken skal lykkes med det, vurderte valgkomiteen at styret vil trenge hjelp fra eksterne ressurser med kompetanse innen entreprenørskap, økonomi og juss. Det medførte at valgkomiteen foreslo Stig Hødnebø inn som styremedlem og siviløkonom Tina Frydenberg og advokat Marianne Hognestad inn som varamedlemmer med møterett. Hødnebø kjenner hele kunstparkens historie, har sittet i styret for vel et tiår siden og har et hjerte for kunstparken med bred næringslivskompetanse og mer.

Det kom benkeforslag om å få med Arnfinn Strand som ekstra styremedlem, i kapasitet av å være leietaker i Kunstparken.

Forslagene samlet, ble positivt mottatt av årsmøtet. Årsmøtet vedtok dermed enstemmig på en utvidelse av styret i kunstparken fra fem styremedlemmer til åtte styremedlemmer og to vara. Både historikken til kunstparken og bred kompetanse er dermed representert.

Det nye styret vedtatt enstemmig av årsmøtet er som følger:

Styreleder

Ingunn Lien Gundersen, kunsthistoriestudent og oboist.

Styremedlemmer

Elfi Jonassen, miljøarbeider
Marita Thomseth, villviner, kunstner og tidligere turistsjef
Vidar Iversen, Rødt-politiker og tidligere kunst- og håndverkslærer

Steinar Laumann, årets kunstnerstipendiat, billedkunstner og forfatter
Sandra Blichert, visuell og utøvende kunstner

Arnfinn Strand, Villviner, keramiker og matentusiast

Stig Hødnebø, næringslivsmann

Varamedlemmer med møterett

Tina Frydenberg, siviløkonom

Marianne Hognestad, advokat

Valgkomiteen håper denne sammensetningen av kompetente styremedlemmer i Kunstparken kan gi styrke til selve navet i Risør sin satsning på kunst og kultur, Kunstparken. Målet er at dette valget med det nye styret kan skape en ny giv og begeistring for Risør som Kunst og kulturby og fortsatt være med å sette Risør og Kunstparken på kartet og øke stoltheten og bevisstheten til Kunstparken lokalt og fortsette å sette Kunstparken på kunstkartet, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

9.03.2023

Nina Gresvig og Sidsel Hødnebø, - valgkomiteen.

Takketale til Arnfinn Haugen

Her kan du lese takketalen til Arnfinn Haugen fra Anna Stina Næss: 

Takk til avtroppende styreleder Arnfinn Haugen (DOCX, 24 kB)