Endringer i lag og foreninger

Vi ønsker at lag og foreninger selv oppdaterer sine opplysninger på kommunens hjemmeside. 
Er det feil i oppføringen? Send e-post til kommunikasjon@risor.kommune.no

Lag og foreninger