Barne- og ungdomslag

Tilbudet til barn og unge innenfor de øvrige kategoriene av lag og foreninger varierer, men særlig innenfor IDRETTSLAG finnes flere:

Idrettslag     Sang og musikk     Teater, kunst og kultur   

Foreninger for fysisk og psykisk helse     Søndagsskoler

Humanitære foreninger og interesseorganisasjoner 

Til eldre ungdom og unge voksne: mange lag og foreninger for voksne ønsker yngre medlemmer!

Akland FSK
Ellen Sundsdal
Tlf. 98036413

FriBu-Frikirkens Barn og Unge Risør Frikirke   
Svein Andresen
Tlf. 992 33 276
sveinflyt@gmail.com

Risør barneteater
Cecilie Windtwood,
Tlf. 97976324
Cwindtwood@gmail.com

Risør Speideren
Sten Roar Høgli
Tlf. 975 07 724
sten.roar.hogli@rema.no 
www.speiding.no

Risør Ungdomsteater
www.dersom.at

Ungdomsklubben Søndeled TenIn
Laila T.Stensvold 
Tlf. 950 98 807
Lai.t.sten@gmail.com

Ungdomslaget IDUN 
Audun Hannemyr
Tlf. 91687899
post@ungdomslagetidun.no eller dun_dun82@yahoo.no