Barne- og ungdomslag

Akland FSK
Jan Erik Hellerdal
Tlf. 977 05 369

FriBu-Frikirkens Barn og Unge Risør Frikirke   
Svein Andersen
Tlf. 992 33 276
sveinflyt@gmail.com

Risør barneteater
Cecilie Windtwood, tlf. 97976324
Cwindtwood@gmail.com

Risør Jeger -og fiskeforening - Tryta
Knut Ove Eriksen tlf. 416 52 267
k.o.eriksen@live.no

Risør Speideren
Sten Roar Høgli tlf. 975 07 724
sten.roar.hogli@rema.no 
www.speiding.no

Risør Ungdomsteater
Ola Sigmundstad tlf. 41607994
olasigmundstad@gmail.com
www.dersom.at

Ungdomsklubben Søndeled Tenin
Laila T.Stensvold tlf. 950 98 807
Lai.t.sten@gmail.com

Ungdomslaget IDUN
Audun Hannemyr tlf. 91687899