Idrettslag

For at opplysningene skal være oppdatert, er vi avhengige av meldinger om endringer. Oppdatering vil også gjøres i forbindelse med årlig søknad om kulturmidler.

Gubbetrimmen
Gaute Zøllner
Tlf. 90 51 34 13

Havrefjell turlag Risør, Gjerstad og Nissedal
Ole Jakob Bråten
Tlf: 93295295
ojbraten@online.no
havrefjell.dnt.no/

Hope Idrettslag
Trine Jacobsen
Tlf. 915 26 398
trijacob@gmail.com

Hrimfaxi Hesteklubb
Trine Bergum
Tlf. 37 15 46 86 / 415 71 958
kitti-r@online.no

Idun Idrettslag
Morten Gregersen
Tlf. 415 02 827
Øren 10, 4990 Søndeled
mogrege@online.no 
https://www.facebook.com/Idun-IL-268365179865397/

Risør Cykleklubb
Odd Anders Homme
Tlf. 41 35 90 51
odd.anders.homme@online.no

Risør Fotballklubb
Christian Axelsen
Tlf. 40 41 38 47
christian@bosvik.no

Risør Gymnastikkforening
Per Julian Anfinsen
Tlf. 991 15 898
Per.j15@hotmail.com

Risør Håndballklubb
Lise Frøyna
Tlf.99 53 38 45
leder@risorhk.no

Risør Idrettsråd (IKU)
Christian Axelsen
Tlf. 404 13 847
risoridrettsrad@gmail.com 

Christian@bosvik.no

Risør IL
Thomas Axelsen
tlf 901 83 175
thax@online.no

Risør Innebandyklubb
Ingeborg H. Morka
tlf. 413 03 032
ihmorka@gmail.com

Risør Ju Jutsu Klubb
Frode StenersenT
lf. 916 16 238
fsteners@online.no
www.jujitsu.no/klubber

Risør Kickboxing Klubb
Simen Storegjerde
Tlf. 901 80 929
simenis@hotmail.com
http://www.risorkickboxing.no


Risør Klatreklubb
Kjetil Haukvik
Tlf. 90 10 99 96

kjetilhaukvik@gmail.com
risorklatreklubb@gmail.com
www.facebook.com


Risør og Omegn Helsesportslag
Gro Iberg
Tlf. 371 50 024 / 905 58 527
vilars3@online.no

Risør Ride- og Kjøreklubb
Nina Dalen
Tlf. 478 62 994
nina.dalen@gmail.com

Risør Ro- og Padleklubb
Olav Fismen
tlf. 91545635
risorroogpadleklubb@gmail.com
www.risorroogpadleklubb.no

Risør Seilforening
Kåre Karlsen
Tlf. 93 48 02 14
leder@risor-seilforening.com 

Risør Swing klubb
Else Skjellum
Tlf. 934 83 760
post@swing.risor.no

Risør Tennisklubb
Per Arve Øyen
Tlf. 911 03 377
oyenfryd@c2i.net
https://www.facebook.com/RisorTennisklubb/?fref=ts

Risør-Varden Svømmeklubb
Malin Paust
Tlf. 976 13 288

Søndeled skytterlag
Kristian Strømsland
Tlf. 371 67 489 / 975 44 786
sondeled@skytterlag.no