Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er trening på dagtid for deg som for en kortere eller lengre periode står utenfor arbeidslivet, enten du er arbeidssøker, sykemeldt eller uføretrygdet.

Aktiv På Dagtid - Fra å overleve til å leve igjen

158 deltagere fra medlemskommunene er blitt spurt om hvorfor de deltar, hvordan de syns de ulike tilbudene er, og hva de syns effekten av å delta er. Konklusjonen er i grove trekk at deltagelse oppleves positivt og har ført til bedre fysisk helse og bedre humør. Du kan lese mer i Agderforsknings rapport om Aktiv på Dagtid.

Aktiv På Dagtid (APD) i Risør

Det er ulike timer og instruktører i APD i Risør. Det er  sal-timer, spinning, yoga,  egentrening i treningsstudio (Atletix) med personell tilstede og vann-aktivitet og gå-gruppe (samarbeid med LHL). Se tilbud i Aktiv På Dagtid i Risør, Arendal, Grimstad og Lillesand (timeplan). Du velger selv hvor du vil benytte tilbud. 

Er dette tilbudet for deg og hvordan melder du deg på?

Du kan delta om du bor i Risør, Arendal, Grimstad eller Lillesand, står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og er mellom 16 og 70 år. Aktiv på Dagtid er et folkehelsetiltak med meget gunstige betalingsbetingelser. Du må derfor være i målgruppen, og kunne dokumentere at du er berettiget plass. Dersom du mottar en av disse nav-ytelsene kan du delta:

  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uføretrygd
  • Dagpenger
  • Individstønad
  • Stønad livsopphold
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Overgangsstønad
  • Sykepenger

Du kan selv melde deg på via APD sin hjemmeside, ringe APD Arendal på Tlf: 370 60 800, eller bare møte på time og få videre hjelp derfra.

Hjemmeside: www.aktivpadagtid.no
Telefon: 370 60 800
E-post: aktivpadagtidagder@idrettsforbundet.no
 

Aktiv På Dagtid samarbeider med Frisklivssentralen i Risør.