Næringsarealer

Risør kommune skal til enhver tid ha tilgjengelige næringsarealer og lokaler til ulik type næringsvirksomhet. Dette skal være arealer og lokaler som passer til nyetableringer, bedrifter i vekst og eksisterende bedrifter som ønsker å etablere seg i vår region. 

Risør kommune har to områder som er spesielt regulert og tilrettelagt for næring. 

Det ene området er Risør Teknologipark, som består av regulerte og opparbeidede områder både på østsiden og vestsiden av E18, selve hovedferdselsåren på strekningen Oslo - Kristiansand. Områdene omtales også som Moland Øst og Moland Vest.

Logo Risør Teknologipark - Klikk for stort bilde

I tillegg har Risør kommune opparbeidet næringsarealer nærmere sentrum, på Hestemyr næringsområde.

I nærheten ligger også Østebø som er definert som Handelsområde i Regional plan for senterstruktur og handel.

Med flere bedrifter innen fornybar energi har Risør Teknologipark tatt en posisjon innenfor grønn teknologi og tilbyr nyetablerere en geografisk nærhet til et mangfold av produksjonsbedrifter. Flere av selskapene som er lokalisert her er aktive medlemmer av bedriftsnettverket Sørlandsporten Teknologinettverk (STN+).

Arealguide

Kommunene i Østre Agder har valgt å gå sammen om å gjøre regionen attraktiv for næringsutvikling. I fellesskap har kommunene et bredt spekter av gode næringsarealer å tilby, og vi har et nettsted hvor det er lett å finne god og relevant informasjon for aktører som ønsker å etablere seg her, eller for våre bedrifter med vekstbehov. Se  Næringsområder i Agder for guide til næringsarealer og ledige næringslokaler i regionen.

I Risør sentrum tilbys kontorlokaler med et spennende miljø med både etablerte bedrifter, grundere og arbeidstagere med fjernarbeidsavtaler fra etablerte bedrifter andre steder i landet.

For etableringer i Risør sentrum kan du også kontakte næringssjef Einar Brønlund (se kontaktinfo til høyre) eller byselskapet Risør by AS post@risorby.no