Næringsetablering

Bedriftsutvikling, enten det er en nyetablering eller utvikling av en eksisterende virksomhet, krever god tilgang på kompetanse, virkemidler og støtte gjennom nettverk. I Risør kommune og i Agder har vi en rekke virkemidler som kan støtte denne prosessen.

Pågang Næringshage

Pågang Næringshage er et regionalt utviklingsselskap. Gjennom ulike tjenester bidrar næringshagen til næringsutvikling i kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli og kommunene i Setesdalen.

Næringshagen bistår nyetableringer og bedrifter med lengre fartstid. Pågang bidrar med kompetanseheving, endringsprosesser, finansiering, markedsføring, produktutvikling, forretningsprosesser og mye mer. 

I tillegg er næringshagen prosjektledere, kursavviklere, nettverksbyggere og koblingsaktører.

Les mer om Pågang Næringshage her.

Kontakt: Iselinn Kongsten, tlf.: 911 57 467, e-post: iselinn@pagang.no

Kontorlokaler og møterom

WHY Connect

Cowork Risør tilbyr attraktive lokaler med alt av fasiliteter dersom du ønsker å leie lokaler, eller mindre kontorplasser i en kortere eller lenger periode. Her er det et spennende miljø med både etablerte bedrifter, grundere og arbeidstagere med fjernarbeidsavtaler fra etablerte bedrifter andre steder i landet.

Les mer om å jobbe med fjernarbeidsavtaler i Risør her: Jobbe remote i Risør - fjernarbeid - hjemmekontor - Risør kommune (risor.kommune.no)

Nettverk

Bedrifter kan støtte seg på en rekke godt etablerte nettverk i regionen, her er et relevant utvalg:

Risør by AS
Risør by ble stiftet i 2015 som et samarbeidsprosjekt mellom kommune og næringsliv, med fokus på besøksnæringen. Risør by skal være det selskapet som best kan være pådriver for å gjennomføre arrangementer og oppdrag for næringsliv og kommune hvor positivt fokus på Risør sentrum er formålet. Selskapet skal være en viktig og tydelig aktør som bidrar til den positive utviklingen i byen vår.

Hjem - Risør By AS (risorby.no)

STN+
STN+ er et medlemseid, tverrfaglig nettverk som skal styrke og utvikle virksomheter i østre Agder gjennom kompetanseheving, kunnskapsdeling og samhandling med myndigheter, forskningsmiljøer og markedsaktører.

STN+ (stnpluss.no)

Tre på Agder
Tre på Agder er et nettverk for alle som jobber med tre som råvare og bærekraftig ressurs, og som skal bidra til vekst og konkurransekraft for en fremtidsrettet og miljøvennlig bransje.

Tre På Agder - vekst og konkurransekraft for en fremtidsrettet bransje. (trepaagder.no)

GCE Node
GCE Node er en industridrevet klynge for havteknologier basert i Sør-Norge. GCE Node består av over 120 selskaper. De fleste utgjør en verdensledende verdikjede av leverandører til olje og gass, offshore, energi og maritim industri.

GCE NODE | An Industry-driven cluster for ocean technologies
 

Virkemidler og støtteordninger

Det finnes en rekke regionale og nasjonale finansieringsordninger for nytt og eksisterende næringsliv i Agder.

Etablerersenteret i Agder bistår bedrifter med rådgivning og kurs. Etablerersenteretagder.no

Regionalt Næringsfond: I samarbeid med kommunene Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli disponerer Risør kommune midler gjennom et regionalt fond, et virkemiddel som er opprettet for å styrke næringslivet og bosetting i distriktet. Personer som skal etablere næringsvirksomhet i Risør kommune kan søke økonomisk støtte gjennom det Regionale Næringsfondet for Østregionen.

Innovasjon Norge tilbyr lån, tilskudd og garantier til gründere, bedrifter og prosjekter i hele landet. For bedrifter lokalisert i Risør er det også mulig å søke om Innovasjon Norges regionale distriktsmidler. Her legges det særlig vekt på bidrag til verdiskapning, nyskapning og omstilling lokalsamfunnet.

Aust-Agder Næringsselskap AS er et investeringsselskap hvor målet er utvikling. Selskapet investerer penger i små og mellomstore bedrifter i Agder ved å gå inn med aksjekapital. Ofte går Aust-Agder Næringsselskap også inn i styrene.

CONNECT Sørlandet er et regionalt nettverk som dekker hele Agder. CONNECT har mer enn 30 medlemsbedrifter og 100 fagpersoner som tilbyr sin kompetanse til oppstarts bedrifter. Medlemsbedriftene i CONNECT Sørlandet representerer en rekke bransjer og tjenesteområder. https://www.connectsor.no/

Fra idé til vekstbedrift? Innoventus Sør engasjerer seg som aktiv medeier i innovative forretningsidéer. Sammen med idehaver omdanner Innoventus Sør ideene til bedrifter med formål å oppnå kommersiell suksess.

Patentstyret - gjør ideer til verdier. Du kan søke beskyttelse innenfor tre områder: design, varemerke og patent. Før du søker kan det være lurt å undersøke om ideen allerede er beskyttet av andre.