Kommunale båtplasser

Kommunale båtplasser finnes følgende steder: Indre havn, Buvika, Mindalen, Hødnebøkilen og Karolina/Sandnes. Lenker til kart finnes nedenfor.
Søknad om båtplass skal skje skriftlig. Det kreves et engangsgebyr for å stå på venteliste, og ved manglende betaling vil søker bli fjernet fra ventelista.

Slik søker du

Du kan søke om båtplass via vårt elektroniske søknadsskjema. Her kan du søke om ny båtplass, endring av båtplass og oppsigelse av båtplass. 

Venteliste

Det er stor pågang på leie av båtplasser i Risør kommune. Dersom det ikke er ledige plasser på søknadstidspunktet blir søkeren ført opp på venteliste. Tildeling skjer fortløpende.

Venteliste båtplass pr. 1.07.2019 (PDF, 373 kB)

Reglement

Reglement for leie av kommunal båtplass (PDF, 225 kB) sier blant annet at personer folkeregisterført i Risør kommune og eiere av fritidseiendom på øyene i den ytre skjærgård (PDF, 56 kB) skal være fortrinnsberettiget ved leie av kommunal båtplass. Kart over avgrensing av øyer finner du under kartpunkt til venstre. Båtplassen kan ikke lånes/leies ut til andre (fremleie) uten kommunedirektørens tillatelse. Fiskeredskap og annet utstyr skal ikke lagres på bryggene og/eller på utliggere.

Ved flytting til/fra kommunen benyttes ansiennitetsdatoen ved opprinnelig søknad. Søker har et selvstendig ansvar for å gi melding om til-/fraflytting til kommunen.

Leie av kommunale båtplasser

Varenr   Varetekst Pris 2024
 UTEN AKTERFORTØYNING  
15810 Under 15’ 1783
15811 15’ til 18’ 2112
15812 18’ til 22’ 2575
15813 22’ til 26’ 3387
15814 26’ til 30’ 4724
15815 Betongmolo 4 m  
 MED AKTERFORTØYNING  
15820 Under 15’ 3773
15821 Fra 15’ til 18’ 4053
15822 18’ til 22’ 5052
15823 22’ til  26’ 6505
15824 26’ til 30’ 8052
 FLYTEBRYGGE  
15830 2,2 M 5235 
15831 2,5 M 5966
15832 3,0 M 6990
15833 4,0 M 9080
15834 3,5 M 8211
15835 2,0 M 4538
15852 Midlertidig plass (joller under 15 fot) 3773
 ANNET  
15840 På svai under 30’ 1696
15841 På svai over 30’ 2659
15850 Båtplass for fiskere i fiskerihavna 2736
15884 Stor plass ved Buene 13642
 LEKTERE  
15887 Solsiden – 2 x stor plass (se varenr. 15884) 27284
15882 Strandgata – 4 x stor plass (se varenr. 15884) 54968
 DIVERSE  
15930 Anløpsavgift Etter avtale