Ny begrenset høring av kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035

Kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 med endringer i kommunestyremøtet 29.02.2024. Etter kommunedirektørens vurderinger er endringene relativt store i forhold til forslaget til kommuneplan som var på høring sommeren 2023. Kommuneplanen legges derfor ut på ny begrenset høring, med høringsfrist 04.04.2024.

I plandokumentet som legges ut på begrenset høring, er kommunedirektørens endringer etter høringen, (på bakgrunn av høringsinnspill) markert med rød skrift. Endringene som kommunestyret vedtok 29.02. er markert med blå skrift. Tekst som skal fjernes et strøket over.

Høringsfristen settes til 04.04.2024. 

Kommuneplanen og saksframlegget kan lastes ned her:

Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 - Vedtak 29.02.2024 (PDF, 3 MB)

Saksutskrift - Sluttbehandling - Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 (PDF, 424 kB)

Det settes en relativt kort frist, da dette er en begrenset høring. Det er også et sterkt ønske å få planen til ny behandling i kommunestyremøtet 25.04.2024, slik at vi kommer videre med arbeidet med Kommuneplanens arealdel. Vi har som mål at det meldes oppstart og at planprogrammet til Kommuneplanens arealdel sendes på høring i juni.

Innspill kan sendes til post@risor.kommune.no eller til Risør kommune, Postboks 158, 4952 Risør.

Eventuelle spørsmål kan sendes til samfunnsplanlegger Berit Weiby Gregersen: berit.weiby.gregersen@risor.kommune.no