Sluttbehandling - Reguleringsplan for Gåseveien

Risør kommunestyre har, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, vedtatt reguleringsplan for Del av Gåseveien i sak 22/84 den 27.10.2022.

Dokumenter i saken kan leses her:

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens § 15-2. Eventuelle krav fremsettes skriftlig til Risør kommune, postboks 158, 4952 Risør kommune.