Varsel om oppstart. Reguleringsplan for Kranfjorden båthavn

Iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det om oppstart at arbeidet med ny reguleringsplan for Kranfjorden båthavn.

Asplan Viak AS skal, på vegne av Kranveien Eiendom AS, utarbeide forslag til ny reguleringsplan for Kranfjorden båthavn. Planforslaget er beskrevet i vedlegg "Varsel om oppstart av planarbeid" og " Kranfjorden båthavn - Planinitiaiv".

Eventuelle merknader/kommentarer sendes skriftlig til: Risør kommune v/Enhet for plan- og byggeskak, PB 158, 4952 Risør, eller e-post: post@risor.kommune.no.

Frist for å komme med merknader/kommentarer er: Fredag 18. januar 2019.

Dokumenter i saken kan leses her:

  1. Varsel om oppstart av planarbeid (PDF, 773 kB)
  2. Referat 2018-12-13 Oppstartsmøte (PDF, 293 kB)
  3. FMVA Sjekkliste for reguleringsplaner (PDF, 341 kB)
  4. 621159-01 Meldingskart Av 1-2000 (PDF, 732 kB)
  5. 621159-01 Annonsekart A4 1-2000 (PDF, 952 kB)
  6. Kranfjorden båthavn - Planinitiativ (PDF, 4 MB)
  7. Møte med Fylkesmannen, 2004-09-27 (PDF, 119 kB)
  8. Notat - Vurderinger, 2004-09-17 (PDF, 110 kB)
  9. Oversiktskart (PDF, 696 kB)